Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

WICC

Wonca International Classification Committee

WICC, WONCA International Classification Committee, er et udvalg etableret af WONCA i 1972 og er WONCA’s længst siddende udvalg. Det er en international gruppe, hvis mission er at udvikle og vedligeholde klassifikationer, der tilstræber, at de er sammenlignelige og sammenkædede. Målet er at bidrage til en ensartet og sammenlignelig kvalitet af sundhedsydelser i hele verden.

WICC’s målsætning er bl.a.:

  • at opnå udbredelse international anvendelse af ICPC

  • at vedligeholde og opdatere ICPC til at kunne imødekomme udviklingen i primære sundhedsvæsen

  • at skabe og udbrede yderligere klassificeringsværktøjer efter behov for at beskrive og klassificere det fuldstændige domæne for almen praksis.

WICC har udgivet en samling af publikationer, herunder International Classification of Primary Care (ICPC), der beskriver og klassificerer patientdata og klinisk aktivitet i almen praksis, under hensyntagen til den frekvens som de beskrevne sundhedsproblemer optræder med i almen praksis.WICC-gruppen er en ekspertgruppe med bred baggrund internationalt og i almen praksis, men også med forskningsmæssig baggrund i almen praksis.

WICC-gruppen består af 45 medlemmer fra 29 lande og 6-8 associerede medlemmer. Danmark har altid haft flere medlemmer i WICC, og har med baggrund i en udbredt kodetradition i Danmark haft en betydende rolle i udvalget. Dansk repræsentant er læge Preben Larsen, ICPC-konsulent, KiAP.

WICC ledes af en formand og en executive committee valgt af medlemmerne blandt de fuldgyldige medlemmer. Formanden er Dr. Diego Schrans, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Public Health and Primary Care, University of Gent, Belgien.

Der afholdes årligt et møde for alle medlemmer af WICC. Der er nedsat en række arbejdsgrupper med specifikke arbejdsområder.  

Danmark er bl.a. repræsenteret i en updategruppe, implementeringsgruppe og proceskodegruppe samt som observatør i det konsortium, der udfører arbejdet med ICPC-3-versionen.