Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

MPU-projekter

MPU-udvalgets vurdering af projekter anmeldt i 2022 og 2023

MPU 11-2023

Sundt Sind – bedre mentalt helbred blandt mennesker med kronisk sygdom

Afgørelse:

MPU-udvalget finder, at projektet har interesse for almen praksis og anbefaler praktiserende læger at deltage. Udvalget bemærker dog, at anbefalingen gives under forudsætning af, at også arbejdet med at rekruttere den enkelte patient (udlevere spørgeskema, vente på pt besvarer, vurdere besvarelsen og dernæst evt. inkludere pt med relevant info og samtykke) honoreres.

Download lægmandsrapport

MPU 10-2023

Mentalt helbred hos patienter med type 2 diabetes i almen praksis

Afgørelse:

På baggrund af indstilling fra forskningsleder Per Kallestrup, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, har MPU-udvalget vurderet projektet og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 09-2023

Interdisciplinary collaboration between general pratice and sickness benefits office in return to work processes

MPU-udvalget fraråder praktiserende læger at deltage.

MPU 08-2023

Tendens til urinvejsinfektion

Afgørelse

MPU-udvalget finder, at projektet har interesse for almen praksis og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 07-2023

Kan ultralydsundersøgelse af lungerne nedbringe antibiotikaforbruget i almen praksis?– et lodtrækningsforsøg

Afgørelse:

MPU-udvalget finder, at projektet har interesse for almen praksis og anbefaler praktiserende læger at deltage. Udvalget bemærker dog, at anbefalingen gives under forudsætning af, at de praktiserende læger informeres om de dele af projektet, der ikke honoreres.

Download lægmandsrapport

MPU 06-2023

Strategier for diagnostik of behandling af muskelgigt i fremtiden- et klinisk epidemiologisk studie i PMR

Afgørelse:

MPU-udvalget finder, at projektet har interesse for almen praksis og anbefaler praktiserende læger at deltage. Udvalget bemærker dog, at tidsforbruget for de involverede læger er for lavt sat.

Download lægmandsrapport

MPU 05-2023

End-Of-Life Of Cancer Patients with Severe Mental Disorders – Challenges and Model Of Care

Afgørelse:

MPU-udvalget finder, at projektet har interesse for almen praksis og anbefaler praktiserende læger at deltage. Udvalget bemærker dog, at anbefalingen sker under forudsætning af, at der findes midler til honorering.

Download lægmandsrapport

MPU 04-2023

Anmeldelse er trukket tilbage og derfor ikke vurderet.

MPU 03-2023

Den optimale behandlingsvarighed med antibiotika for samfundserhvervet lungebetændelse diagnosticeret i almen praksis i Danmark: et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie

Afgørelse:

MPU-udvalget finder, at projektet har interesse for almen praksis og anbefaler praktiserende læger at deltage. Udvalget bemærker dog, at tidsforbruget for de involverede læger er alt for lavt sat. Tidsforbruget vil være mindst dobbelt så højt, og det anbefales derfor, at der honoreres for deltagelse efter dette estimat.

Download lægmandsrapport

MPU 02-2023

Årsager og veje til ældre akutte medicinske patienters indlæggelse - i et multiperspektiv

Afgørelse:

MPU-udvalget finder, at projektet har stor interesse for almen praksis, er veltilrettelagt og anbefaler derfor praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 01-2023

Forebyggelse af tilbagefald af depression, når behandlingen overgår til primærsektoren (DEPRIC)

Afgørelse:

På baggrund af indstilling fra forskningsleder Susanne Reventlow, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Universitet, har MPU-udvalget vurderet projektet og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 08-2022

Cancer Patients with Pre-existing Severe Mental Disorders - development and pilot test of a Collaborative care model (CASEMED)

Afgørelse:

MPU-udvalget vil gerne anbefale praktiserende læger med interesse for dette område at deltage i projektet.

Download lægmandsrapport

MPU 07-2022

Anmeldelse er trukket tilbage og derfor ikke vurderet.

MPU 06-2022

Hånd om din ryg

Afgørelse:

MPU-udvalget kan anbefale deltagelse i projektet, men denne anbefaling sker med forbehold for, at der i henvendelsen til de praktiserende læger gøres opmærksom på det forhold, at de deltagende lægers data vil blive brugt til fremtidige projekter, der endnu ikke er definerede, men at de kan følge med på projektets hjemmeside, hvor nyhedsbreve vil fortælle om status på projekterne.

Download lægmandsrapport

MPU 05-2022

Caregiver care - en pårørendestøttemodel i almen praksis

Afgørelse:

På baggrund af indstilling fra forskningsleder Per Kallestrup, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, har MPU-udvalget vurderet projektet og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 04-2022

Afprøvning af Overbliksstatus som nyt konsultationsredskab til bedre behandling af multisyge patienter i almen praksis. Et mixed-method, multipraksis studie

Afgørelse:

På baggrund af indstilling fra forskningsleder Susanne Reventlow, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Universitet, har MPU-udvalget vurderet projektet og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 03-2022

Low Back Pain Management in Primary Care Settings

Afgørelse:

MPU-udvalget finder, at projektet har stor interesse for almen praksis, er veltilrettelagt og anbefaler derfor praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 02-2022

Behovet for udvikling af støtteværktøjer og beskrivelse af behandlingspraksis af patienter med knæartrose i almen praksis - en spørgeskemaundersøgelse

Afgørelse:

På baggrund af indstilling fra forskningsleder Janus Laust Thomsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg Universitet og Anne Møller, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet har MPU-udvalget vurderet projektet og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport

MPU 01-2022

Brugen af video i lægevagten – en spørgeskemaundersøgelse blandt visiterende læger i lægevagten, Region Midtjylland

Afgørelse:

På baggrund af indstilling fra forskningsleder Per Kallestrup, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, har MPU-udvalget vurderet projektet og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download ægmandsrapport

MPU 14-2020

Screening and intervention for subclinical coronary artery disease in patients with type 2 diabetes: THE STENO INTEN-CT STUDY

Afgørelse:

På baggrund af indstilling fra forskningsleder Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, har MPU-udvalget vurderet projektet og anbefaler praktiserende læger at deltage.

Download lægmandsrapport