Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Forskningskampagne - Journal Clubs

FYAM-kampagne 2013-2014

Formålet med FYAM’s forskningskampagne var at udbrede kendskabet til FYAM's forskningskanon: seks identitetsskabende forskningsartikler inden for almen medicin. Kampagnen var også relevant for praktiserende læger.

FYAM udviklede i den forbindelse et artikelkoncept, der kan bruges som guide til kritisk artikellæsning. Desuden indeholder artikelkonceptet definitioner på udvalgte begreber.

FYAM’s forskningskampagne varede fra september 2013 – september 2014. Kampagnen fik midler fra Sara Krabbes Legat. Se film om kampagnen her

Forskningskanon

Er almen medicin mere end blot sund fornuft? Ja, selvfølgelig!

Som led i FYAM’s Forskningskampagne 2013-2014 har Forskningsudvalget efter indstilling fra forskningsenhederne udvalgt seks centrale almenmedicinske videnskabelige artikler som ’alle almenmedicinere burde kende’. Artikler, som i form af metode, deltagere, resultater eller budskab, kan betragtes som alment dannende indenfor specialet.

Formålet med denne kanon er at øge kendskabet til og interessen for almenmedicinsk forskning blandt DSAM's og FYAM’s medlemmer samt at sætte fokus på evidensbaseret almen medicin.

Gennem seks artikler sættes forskellige aspekter af almen medicin i spil, og alle kan være med. Det kræver hverken en ph.d.-grad eller særlig træning i læsning af videnskabelig litteratur – blot en interesse og nysgerrighed på, hvilken forskning der ligger til grund for, at vi gør, som vi gør.

Artiklerne blev gennemgået i online Journal Clubs på DSAM's facebookside seks søndage fra oktober 2013 til april 2014. To medlemmer af FYAM-udvalget vil styre slagets gang og guide dig igennem kritisk artikellæsning.

Artiklerne i den almenmedicinske kanon kan downloades her:

  1. Nexøe J, Gyrd-Hansen D, Kragstrup J, Kristiansen IS, Nielsen JB. Danish GPs' perception of disease risk and benefit of prevention. Fam Pract. 2002 Feb;19(1):3-6

  2. Barnett K., Mercer S.W., Norbury M., Watt G., Wyke S., Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. The Lancet 2012

  3. Barbara Starfield. Is primary care essentiel? The Lancet 1994

  4. The ecology of medical care revisited. The new England Journal of Medicine. 2001

  5. Hollnagel H, Malterud K, Shifting attention from objective risk factors to patients’ self-assessed health resources: a clinical model for general practice, Family Practice 1995

  6. Andersen M, Kragstrup J, Søndergaard J. How conducting a clinical trial affects physicians' guideline adherence and drug preferences”, JAMA. 2006 Jun 21;295(23):2759-64

Ekstra artikel i anledning af Jule Journal Club den 1. december; Wollfson, Roger Jones, Radoslav Latinovic, Judith Carlton, Martin C. Gulliford. Alarm symptoms in early diagnosis of cancer in primary care:cohort study using General Practice Research Database. BMJ ,doi:10.1136/bmj.39171.637106.AE (published 10 May 2007)