Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Crescendo Qvalitet

FYAM-kampagne 2014-2015

Hvad er Q-cirkler?

Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social intervention, der kan få den kliniske praksis til at følge den faglige udvikling i primærsektoren. Flere kontrollerede forsøg, anmeldelser og undersøgelser har vist en positiv adfærdsændring for de involverede. Der er på nuværende tidspunkt en del studier i gang rundt om i Europa med det sigte at afdække, "hvorfor" kvalitetscirkler synes at være effektive.

Der har i Danmark i mange år været god tradition for at praktiserende læger tager på kurser, kongresser, deltager i gå-hjem møder, netværksmøder, supervision samt i kvalitetsudvikling i egne DGE-grupper. Det ønsker vi som uddannelseslæger at blive en del af. Flere steder i Danmark har uddannelseslæger i mange år haft mulighed for at etablere DGE-grupper, men ikke alle regioner støtter dette. Derudover er det ganske få grupper, hvor uddannelseslæger og praktiserende læger deltager i samme gruppe.

Formålet med kampagnen

FYAM ønsker at skabe en landsdækkende, uformel, kollegial interaktion og refleksion over kvaliteten af behandlinger i almen praksis på tværs af sektorer og søjler, herunder søge at belyse effekten af kvalitetscirkler ved at opbygge kampagnen som et randomiseret studie.

FYAM vil bringe praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis sammen i kvalitetscirkler (i det følgende kaldet Q-cirkler). Deltagerne vil henover et år arbejde tæt sammen med hinanden og med specialister fra den regionale sekundærsektor om kvaliteten i almen praksis. Målet er at skabe dialog mellem kommende og nuværende kollegaer i primær- og sekundærsektoren om kvalitet og faglig udvikling i primærsektoren.

FYAM-kampagnen 2014/15 vil bestå af fem Q-cirkler, hvor uddannelseslæger, tutorlæger og specialister inden for 5 udvalgte emner bringes sammen for at diskutere patientcases/problemstillinger fra almen praksis. Hver Q-cirkel forløber efter en dagsorden, og efter hver Q-cirkel deles erfaringer og take-home-messages via referater, der til slut lægges sammen på FYAMs hjemmeside under det pågældende emne.

Læs mere om Crescendo kvalitet her.

Bliv inspireret via denne film