DSAM Logo

ICPC er en forkortelse for International Classification of Primary Care. Det er et internationalt klassifikationssystem med henvendelsesårsager, symptomer og diagnoser, som bruges i almen praksis i Danmark.