ICPC er en forkortelse for International Classification of Primary Care og er et diagnosesystem som bruges i almen praksis i Danmark.