Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Bestyrelsen

DSAM's bestyrelse består af 9 medlemmer og en række observatører.

Bolette Friderichsen

Formand

Bolette Friderichsen

Valgt af: Repræsentantskabet

Henvendelser til selskabet bedes også sendt til dsam@dsam.dk

Christina Kjerulff

Næstformand

Christina Kjerulff

Valgt af: DSAM Hovedstaden

Ordførerskab: Kvalitet

Kasserer

Troels Mengel-Jørgensen

Valgt af: DSAM Nordjylland

Ordførerskab: Forskning og Internationalt samarbejde

Medlem

Marianne Dam Lentz

Valgt af: DSAM Midtjylland

Ordførerskab: Uddannelse

Søren Due-Andersen

Medlem

Søren Due-Andersen

Valgt af: DSAM Sjælland

Ordførerskab: Ulighed i sundhed

Medlem

Jon Eik Zwisler

Valgt af: DSAM Syddanmark

Ordførerskab: Medicin

Medlem

Merete Hansen

Valgt af: Repræsentantskabet

Ordførerskab: It & data

FYAM-medlem

Anders Elkær Jensen

Valgt af: Repræsentantskabet

Thomas Purup

Medlem

Thomas Purup

Født medlem som formand for FYAM-udvalget

Ordførerskab: FYAM

Suppleant

Tove Kristjansen

Valgt af: Repræsentantskabet

FYAM-suppleant

Ásthildur Árnadóttir

Valgt af: Repræsentantskabet

Observatør

Roar Maagaard

Formand for Internationalt Udvalg

Observatør

Søren Prins

Formand for Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Observatør

Lise Dyhr

Observatør for TPL

Ellen Louise Kristensen

Observatør

Ellen Louise Kristensen

Ansvarshavende redaktør på Practicus

Observatør

Mireille Lacroix

PLO's bestyrelse, næstformand

Observatør-suppleant

Jørgen Skadborg

PLO's bestyrelse, formand

Observatør

John Sahl Andersen

Forskningsmiljøet i København

Observatør

Kaj Sparle Christensen

Forskningsmiljøet i Aarhus

Vakant

Observatør for forskningsmiljøet i Aalborg

Vakant

Observatør for forskningsmiljøet i Odense

Observatørposterne for forskningsmiljøerne i Odense og Nordjylland er vakante.