Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

DSAM roser overenskomstresultat mellem PLO og regionerne

28. juni 2021

Parterne nåede lørdag den 19. juni 2021 efter et langt forløb til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. DSAM ser en aftale, som på flere måder flugter med pejlemærkerne for vores fag. Det er lykkedes at få værdifulde nyskabelser i aftalen, uden at der er tilkommet nye administrative belastninger. Det vil DSAM gerne kvittere for. 

DSAM vurderer, at den nye OK22 især fokuserer på faglighed og meningsfuldt lægearbejde. Der er aftalt forskellige nye, længere konsultationer i udvalgte situationer, hvilket er tiltrængt, når vi skal arbejde med mange af nutidens komplekse opgaver i almen praksis: helbredsundersøgelser af borgere på bosteder, somatiske undersøgelser af mennesker med svær psykisk sygdom. Aftalen indeholder også mulighed for en styrket indsats over for sårbare børn, der ikke er mødt op til børneundersøgelserne. Multisygdomsindsatsen, der bygger videre på DSAM's ”Overblikskonsultation”, rulles i første omgang ud som projekt inddragende 25 procent af lægerne. Krisesamtaler skal vurderes i projekt.

Der er også gjort plads til indførelse af bedre redskaber for vores populationsomsorg. Aftalen sikrer en betydelig it-investering, der skal gøre det lettere for den praktiserende læge at udøve populationsomsorg ved fremsøgning af specifikke patienter eller grupper i lægesystemet. Der skal implementeres et patientcockpit (overblik), der kan give overblik og beslutningsstøtte til den konkrete patientbehandling, og en dataplatform til populationsfremsøgningerne. Det er godt for den løbende kvalitetsudvikling med et bedre dataoverblik i klinikken og kvalitetsrapporter til klyngerne. Det er aftalt, at flere årsstatus-opgaver kan uddelegeres, hvilket kan frigøre lægetid til dem med størst behov. Samtidig lægges vægt på lægekontinuitet ved sikring af gennemsigtighed i forhold til hvilke læger, der arbejder i klinikken.

Flere solide data vil være et gode for patientbehandlingen. Vi kan også vise omverdenen i hvert fald noget af, hvad vi rent faktisk kan og gør i almen praksis. Som det er i dag, er meget af vores indsats ”usynlig” for beslutningstagerne. Det kan have betydning, når myndighederne planlægger nye tværsektorielle indsatser og prioriterer sundhedskronerne.

Der er flere ting, der vil kunne give fleksibilitet i kontaktformen, eksempelvis aftalt telefonkonsultation i begrænset omfang til gavn for udsatte grupper. Der er aftalt en afdækning af kvantitet og kvalitet af den sundhedsfaglige korrespondance til og fra almen praksis - især med hjemmeplejen. Rekruttering og fastholdelse tilgodeses med mere liberale regler for delepraksis i lægedækningstruede områder og ret til indgåelse af aftaler om generationsskifte. 

Overenskomsten bærer alt i alt præg af, at forhandlerne har været mere optaget af, hvordan vi kan bruge vores begrænsede tid og ressourcer der, hvor vi rent faktisk kan øge sundhed og begrænse sygelighed, fremfor at aftale ydelser, som ikke kan dokumenteres gavnlige. Det vil DSAM gerne takke PLO for. Det er et stort skridt i den rigtige retning mod en fremtid med praktiserende læger, der har arbejdsglæden i behold med en bedre balance mellem læge- og familieliv. Samtidigt er det til stor gavn for patienterne og gør en forskel for de mennesker, der behøver os. På vegne af DSAM's bestyrelseAnders Beich, formand og Bolette Friderichsen, næstformand

For yderligere information kontakt DSAM's presseansvarlige, som kan formidle kontakt til DSAM's formandskab.