Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Retningslinjer for DSAM's medier

Om samarbejde med eksterne firmaer, test af udviklingsprodukter og sponsorering. Udgave 2, maj 2024

Baggrund

DSAM modtager regelmæssigt henvendelser fra nationale og internationale organisationer, patientforeninger og offentlige myndigheder. Disse forespørgsler omfatter alt fra ønsker om at formidle nye retningslinjer, kurser og arrangementer til vores medlemmer til anmodninger om at distribuere spørgeskemaer eller informationsmaterialer gennem vores forskellige kommunikationskanaler, herunder vores hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, podcasts, udsendelse af vejledninger samt Practicus.

Vores mål er at kommunikere klart og effektivt uden at overbelaste vores medlemmer med unødvendig henholdsvis dobbelt information, samtidig med at vi opretholder en tydelig identitet som afsender. Medlemmerne modtager dagligt mange henvendelser fra organisationer, myndigheder med videre, og her er det vigtigt, at DSAM’s kommunikation fremstår relevant.

Kommunikationspolitik

For at beskytte medlemskommunikationen og sikre tid til vores kerneopgaver er det generelt ikke muligt at inkludere ekstern information i DSAM’s officielle kommunikationskanaler. Undtagelser kan gøres for større arrangementer som fx kongresser, som DSAM er medvært for, samt nyheder fra nærtstående organisationer som PLO, WONCA, NFGP og organisationer i Det Almenmedicinske Hus, som vi betragter som 'nær familie'. I særlige tilfælde ”oversætter” DSAM også eksempelvis ny viden fra Sundhedsstyrelsen, så det sikres, at det, der formidles, er tilpasset medlemsskaren.

DSAM’s sekretariat tilbyder gerne gode råd i alternative kommunikationsveje til de praktiserende læger, som fx redaktionelle artikler eller praksisdage.

Samarbejde om nyt udstyr

DSAM modtager også forespørgsler om samarbejde og feedback på nyt medicinsk udstyr og undervisningsmaterialer. Vi værdsætter innovation og samarbejde, men vi må prioritere vores kerneopgaver, og vi kan derfor ikke bidrage til test og validering af nye produkter. I særlige tilfælde kan vi give råd om, hvor og hvordan man kan fortsætte sine udviklingsprojekter.

Sponsorering

Overordnet gælder det, at DSAM holder sig fri af sponsorering. Derfor bringer DSAM ikke kommercielle annoncer i egne medier.

Formål med retningslinjerne

DSAM’s retningslinjer er udviklet for at:

  • Beskytte kvaliteten samt minimere dobbeltinformation til vores medlemmer

  • Bevare DSAM’s omdømme blandt medlemmer og samarbejdspartnere

  • Sikre en fair og ensartet behandling af alle forespørgsler

  • Effektivisere sagsbehandlingen i sekretariatet og bestyrelsen

  • Bevare konsistensen i vores kommunikation.