Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

GLP-1 receptor agonister til behandling af diabetes

Udsendt som nyhedsbrev 5. juli 2023

"Forbruget af GLP-1 receptor agonister til behandling af diabetes skal ned – også hos mange af de personer, som er i behandling i dag." Sådan skriver Sundhedsstyrelsen i en overskrift i en nyhedsmail for nylig.

Baggrunden er, at forbruget af GLP-1 analoger i almen praksis er stigende og nu udgør en væsentlig del af regionernes udgifter til medicin i praksissektoren. 

DSAM har i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab udgivet ”Farmakologisk behandling af type 2-diabetes” (2022). Vores vejledning tager ikke højde for pris i anbefalingerne. Derfor rangerer GLP-1 analoger på linje med SGLT-2 hæmmere som 2. valg efter metformin, (medmindre patienten har nyre- eller hjertesvigt, hvor SGLT-2 altid er 2. valg).

Hvis patienten med diabetes har et ønske om vægttab, kan det sommetider spille en rolle for valget af diabetespræparat, ligesom den store offentlige interesse for semaglutid formentlig også spiller ind. 

Men vi skal dog erindre om, at SGLT-2 hæmmere også fører til vægttab. Lige nu er prisforskellen så stor, at SGLT-2 hæmmere må anses for det oplagte 2. valg hos patienter med type-2 diabetes, der ikke har opnået tilstrækkelig reduktion i HbA1C på metformin alene.

GLP-1 analogerne har i dag generelt klausuleret tilskud. Sommetider har vi oplevet, at dyre præparater mister generelt klausuleret tilskud, så det kræves, at lægen skal søge om enkelttilskud. Det er hver gang en ekstra belastning for lægen og potentielt til fare for patientsikkerheden, hvis patienten må skifte præparat. 

DSAM vil hermed opfordre til, at indikation for GLP-1 agonister vurderes med omhu, både ved nyopstart og ved de løbende kontakter. Det kan fx være ved receptfornyelser, ved restordreproblemer og ved mellem- og årsstatus på diabetes.

Læs nyheden fra SST.