Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Viden og anbefalinger vedr. semaglutid

Udsendt som nyhedsbrev den 25. januar 2023

DSAM's anbefalinger til behandling med semaglutid med henblik på vægttab hos voksne

I almen praksis oplever vi mange patienter, der henvender sig om muligheden for GLP1-analoger med henblik på vægttab. Vi har derfor i det følgende samlet den viden, vi har på området. Nederst kommer vores anbefalinger til, hvad kan man inddrage i dialogen med patienterne.

Hvad ved vi om semaglutid?

Vi kender semaglutid fra det antiglykæmiske middel Ozempic (op til 1,0 mg/uge). Semaglutid er for nylig markedsført som Wegovy (op til 2,4 mg/uge) med henblik på vægttab. Der er publiceret flere studier om dette, og de mest interessante for almen praksis er de randomiserede studier STEP-1, STEP-4 og STEP-5 [1-3].  

STEP-1 viste, at folk med BMI > 27, som fik 2,4 mg semaglutid ugentligt i tillæg til slankekost (500 kcal reduktion) og motion (150 min/uge), kunne opnå et vægttab på godt 14 pct. af udgangsvægten (ca. 12 pct. sammenlignet med placebo).

I STEP-4 fik alle deltagere samme livsstilsindsats med slankekost og motion i tillæg til 2,4 mg semaglutid, som i STEP-1. Men efter uge 20 blev deltagerne randomiseret til placebo eller fortsat semaglutid i høj dosering. Studiet viste, at selv om man fortsætter med slankekost og motion, tager man på igen, når man stopper med medicinen. Dette studie er særlig relevant for almen praksis, hvor vi oplever, at mange patienter forestiller sig, at de blot skal tage medicinen ”som starthjælp” i 6-12 måneder, hvorefter de selv kan vedligeholde eller fortsætte vægttabet.

Figur 1: Selv om man fortsætter med slankekost og motion, tager man på igen, når man stopper med medicinen. Kilde: doi: 10.1001/jama.2021.3224

Opfølgningstudier

STEP-5 var et randomiseret studie blandt 272 personer med BMI over 30 eller BMI over 27 og komorbiditet og tidligere forsøg på vægttab og to års opfølgning, hvor alle patienter fik diæt (500 kcal reduktion) og motion (150 min/uge) [3,4]. 

 • Halvdelen af patienterne i semaglutidgruppen, havde tabt mindst 15 pct. af deres udgangsvægt efter to års behandling mod 7 pct. i placebogruppen.

 • 23 pct. af patienterne tabte sig under 5 pct. mod 66 pct. i placebogruppen.

 • Der findes endnu ikke langtidsstudier, der har vist, om der kan være effekt af farmakologisk opnået vægttab på risiko for hjerte-kar-sygdom eller dødelighed. Fra studier af vægttab opnået ved livsstilsindsatser ved vi, at der ikke er nogen effekt på forekomsten af hjerte-kar-events [5].

 • Vi ved ikke noget om semaglutids virkning ud over to år, når man tager den i højdosis mhp. vægttab, men bemærk, at det ser ud til, at vægten begynder at stige igen efter omkring to år. Det er uvist, om man reelt kan opretholde det store observerede vægttab i længden, selv om man fortsætter med at tage medicinen.

Nogle af deltagerne i STEP-1-studiet blev fulgt i yderligere et år i et opfølgningsstudie [6]. I STEP-opfølgningsstudiet stoppede både medicin og støtte til livsstilsindsats efter 68 uger. Herefter observerede man, hvad der skete. Denne graf giver et ganske klart billede: 

Figur 2: Her ses en 9 måneders opfølgning på en subgruppe i STEP-1-studiet, som fik et ekstra stort vægttab, og hvordan det gik dem, da de stoppede med medicin og slankeindsats. Kilde: doi: 10.1111/dom.14725

Det vil sige, at semaglutid sammen med diæt og motion er ganske effektivt til vægttab hos personer med BMI over 30 eller BMI over 27 og komorbiditeter. Det er dog tvivlsomt, om man kan opnå samme store vægttab i almen praksis, hvor der ikke er samme støtte til højintensive livsstilsindsatser, som man har kunnet levere i studierne. Det er uvist, om man nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdom hos mennesker, der ikke har diabetes. Og man tager det meste på igen i løbet af et år, efter man stopper med medicinen.

Her er et overblik over alle STEP-studier.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at præparatet ikke skal være tilskudsberettiget, da den helbredsmæssige gevinst er tvivlsom og prisen høj (op til 35.000 kr./år).

Hvad kan man sige til patienterne?

 • Afsæt god tid og tag en grundig snak med patienten. Gerne fordelt på flere konsultationer, så patienterne får tænkt sig om. Hvad er baggrunden for, at de ønsker et vægttab? Er det et helbredsmæssigt mål, et æstetisk mål, mulighed for en ønsket operation eller noget fjerde?

 • Spørg til indre dialog. Fortæl om selv-stigmatisering. Plant ideer om kropsaccept og kærlig selvomsorg. Man kan godt være tyk og sund.

 • Giv faktuelle oplysninger: Medicinen virker ved at give øget mæthedsfølelse, har en vis effekt på kropsvægten og bedrer nogle af de fysiske gener, man kan have af høj vægt.  

 • Der er en vis risiko for, at man slet ikke taber sig eller kun taber sig lidt, selvom man både tager semaglutid og kombinerer med diæt og motion (23 pct. af patienterne i STEP-5-studiet).

 • Behandlingen er livslang, hvis man skal opretholde vægttabet.

 • Medicinen er dyr og ikke tilskudsberettiget.

 • Bivirkninger fra mave og tarm er almindelige, og en hyppig årsag til ophør med medicinen. Der er, så vidt vi ved, kun sjældent alvorlige bivirkninger. Disse inkluderer blandt andet svimmelhed og betændelse i bugspytkirtlen, og hos mennesker med T2DM desuden lavt blodsukker og forværring i bestående diabetisk øjensygdom. 

Man skal være opmærksom på, at alle studier, der er lavet af semaglutid som slankemedicin, er finansieret og udført af Novo Nordisk, som også ejer patentet på medicinen.

Venlig hilsenBolette Friderichsen formandAnne Holm, lægefaglig konsulentRasmus Køster-Rasmussen, medlem af DSAM's repræsentantskab

 

Referencer:

 1. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med 2021;384:989–1002. doi:10.1056/nejmoa2032183

 2. Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults with Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical Trial. JAMA - J Am Med Assoc 2021;325:1414–25. doi:10.1001/jama.2021.3224

 3. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med 2022;28:2–5. doi:10.1038/s41591-022-02026-4

 4. Sundhedstyrelsen Rationel farmakoterapi. Wegovy (semaglutid) Præparatanmeldelse. 2022

 5. Zucatti KP, Teixeira PP, Wayerbacher LF, et al. Long-term Effect of Lifestyle Interventions on the Cardiovascular and All-Cause Mortality of Subjects With Prediabetes and Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. Diabetes Care 2022;45:2787–95. doi:10.2337/dc22-0642

 6. Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, Van Gaal LF, Kandler K, Konakli K, Lingvay I, McGowan BM, Oral TK, Rosenstock J, Wadden TA, Wharton S, Yokote K, Kushner RF; STEP 1 Study Group. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022 Aug;24(8):1553-1564. doi: 10.1111/dom.14725. Epub 2022 May 19. PMID: 35441470; PMCID: PMC9542252.