Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Kurser og temadage

Kommunikationskursus og regionale kurser/møder

Under 2. del af KBU skal uddannelseslægen deltage i et kommunikationskursus, som er fælles for alle specialer. Lægen bliver indkaldt til dette af den lokale kursusarrangør.

For KBU-læger i almen praksis afholdes derudover en række fællesmøder eller kurser i den region, hvor ansættelsen finder sted. Kurserne planlægges forskelligt i den enkelte region og bliver udmeldt af de regionale uddannelseskoordinatorer.

Region Hovedstaden

Kommunikationskurset udbydes af CAMES

Region Sjælland

Kurser for KBU-læger udbydes af Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK).

Region Syddanmark

Information om alle kurser for KBU-læger findes her: sekretariatet for den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Region Midtjylland

Kommunikationskurset udbydes af Center for Kompetenceudvikling.Information om temadage og introduktionskurser annonceres på praksis.dk

Region Nordjylland

I Region Nordjylland finder du information om kurser på hjemmesiden almenmedicin.nord.dk, som er drevet af sekretariatet for lægelig videreuddannelse Nord og uddannelseskoordinatorerne i Region Nordjylland.