Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Valg til repræsentantskabet

Selskabet har brug for engagerende almenmedicinere og yngre almenmedicinere, så vi håber, at du vil overveje at stille op. Du skal være meget velkommen!

Forud for det elektroniske valg holdes der valgmøde i alle regioner (typisk krydret med et spændende foredrag og en hyggelig middag). Tid, sted og program for mødet oplyses på de underliggende regionssider og i regionale nyhedsbreve, i takt med at møderne planlægges.

Du kan sagtens stille op til regionsbestyrelsen, selvom du ikke har mulighed for at deltage i valgmødet. 

Du vil blive valgt til DSAM’s regionsbestyrelse i din arbejdsregion. De fem regionsbestyrelser danner tilsammen DSAM’s repræsentantskab, der i alt består af 25 medlemmer. Du bliver derfor både medlem af regionsbestyrelsen og repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet mødes i hyggelige rammer 1-2 gange om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Mødeform og antal møder lokalt i regionsbestyrelserne varierer fra region til region, så det kan du selv være med til at påvirke. 

Der er behov for flere kræfter i alle regioner, men antallet af ledige medlems- hhv. suppleantposter varierer, så det skal du finde på undersiden for din region.

Sådan stiller du op

Når du har besluttet dig for at stille op, skal du indsende et skriftligt valgoplæg og gerne også et foto af dig selv til dsam@dsam.dk. Du kan senest indsende valgoplæg den 28. august kl. 10. Der er ingen krav til længden af dit valgoplæg, men det kan for eksempel indeholde lidt om din baggrund, og hvad dine mærkesager er.

Valgoplæg lægges løbende på hjemmesiden, og alle kandidater præsenteres i regionale nyhedsbreve.

På valgmødet i din region får du mulighed for at præsentere dig selv. Derudover kan du med fordel bruge Facebook m.v. til at gøre reklame for dit kandidatur.

Sådan sikrer du dig en stemme

Du skal senest have opdateret dine oplysninger den 28. august.

De elektroniske valg varetages af FAS (Foreningen af Speciallæger), og valgmailen kommer derfor fra adressen valgsekretariatet@dadl.dk. Det bliver ikke muligt at eftersende en stemmeseddel, hvis du undervejs i valget finder ud af, at du ikke har fået nogen. Kontakt DSAM's sekretariat, hvis du er i tvivl, om dine oplysninger er korrekte.

Det er især din mailadresse, din arbejdsregion og dit medlemsforhold (ordinært medlem, FYAM, SAMS), du skal koncentrere dig om. Stemmesedlen sendes til den mailadresse, der står i vores medlemssystem. Det er ikke nødvendigvis den samme, som du modtager nyhedsbreve fra os på.

Valgperiode 4.-11. september 2024

Valgene foregår elektronisk. Stemmeberettigede medlemmer, der hører til i en region, hvor der skal være elektronisk afstemning, modtager en mail med stemmeseddel den 4. september kl. 6.00. Medlemmer, der er henført til FYAM, modtager samtidig en mail med stemmeseddel til FYAM-valget.

Afstemningerne er åbne indtil 11. september kl. 12.00. Valgmails kommer fra valgsekretariatet@dadl.dk. Læs evt. mere under FAQ om valget.

I regioner, hvor der ikke er elektronisk afstemning, udsendes nyhedsbrev med orientering om sammensætningen af den nye regionsbestyrelse.

Dato for valgmøder

13. august 2024 i Region Sjælland

20. august 2024 i Region Syddanmark

21. august 2024 i Region Midtjylland

26. august 2024 i Region Nordjylland

Tidspunkt, program og tilmelding følger og offentliggøres på regionale valgsider i juni måned.