Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Region Hovedstaden

Der holdes valgmøde mandag den 26. august 2024 kl. 17-19.

Vil du stille op?

Vi har brug for forstærkning, så vi håber meget, at du har lyst til at stille op.Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 28. august kl 10 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Nuværende bestyrelse

Maria Krüger, formandAnne Christina Kjerulff, næstformand *)Sidsel Böcher, medlemBenny Ehrenreich, medlem *)Niels Saxtrup, medlemJesper Falkenberg Foss, FYAM-medlem *)Mette Arbjørn, FYAM-medlem *)

Tine Strand, suppleant *)Steffen Bjerring, associeret

*) angiver, at personen er på valg i år.

Se kandidaterne til valget.

Hvor mange skal vælges?

Der er 4 medlemmer på valg. Mindst 1 post skal besættes af en speciallæge, og mindst 1 post skal besættes af et FYAM-medlem. De øvrige poster kan besættes af alle stemmeberettigede. 

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er.

Medlemsposter er 2-årige. Suppleantposter er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.