Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Region Syddanmark

Der holdes valgmøde tirsdag den 20. august 2024 i Kolding. Tid og program følger i juni måned.  

Der holdes konstituerende møde for de valgte torsdag den 12. september kl. 17-18.30 online.

Vil du stille op?

Vi har brug for forstærkning, så vi håber meget, at du har lyst til at stille op.Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 28. august kl 10 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Henriette Ry Kirstine Lund, formand *)Cees Stavenuiter, medlem *)Kerstin Henriksen, medlemKiruba Balasubramaniam, medlem Anders Elkær Jensen, FYAM-medlem *)

Tove Kristjansen, suppleant *)Jesper Bossel Holst Thorsson, FYAM-suppleant *)

*) angiver, at personen er på valg i år.

Se kandidaterne til valget.

Hvor mange skal vælges?

Der er 2 medlemmer på valg. Mindst 1 post skal besættes af et FYAM-medlem, den anden skal blot være opstillingsberettiget.

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er.

Medlemsposter er 2-årige. Suppleantposte er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.