Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Region Sjælland

Der holdes valgmøde den 13. august 2024 kl. 17-20. Sted og program følger.

Der holdes konstituerende møde for de valgte den 9. september kl. 17-19 i Køge.

Vil du stille op?

Vi har brug for forstærkning, så vi håber meget, at du har lyst til at stille op.Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 28. august kl 10 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Nuværende bestyrelse

Hanne Fly, formand *)Søren Due-Andersen, medlemAlexander Sidelmann Christensen, FYAM-medlemAsthildur Arnadottir, FYAM-medlem *)

*) angiver, at personen er på valg i år.

Se kandidaterne til valget.

Hvor mange skal vælges?

Der er 2 medlemmer på valg. Mindst 1 post skal besættes af en speciallæge og den anden post kan besættes af alle stemmeberettigede. 

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er.

Medlemsposter er 2-årige. Suppleantposter er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.