Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Region Midtjylland

Der holdes valgmøde den 21. august 2024 på Forskningsenheden i Århus. Nærmere detaljer om tid og program følger.

Der holdes konstituerende møde for de valgte den 12. september 2024.

Vil du stille op?

Vi har brug for forstærkning, så vi håber meget, at du har lyst til at stille op.Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 28. august kl 10 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Nuværende bestyrelse

Poster med stjerne er på valg.

Marius Andersen, formand *)Marianne Dam Lentz, medlem Helene Larsson, medlem *)Bodil Lyngholm, medlemEmil Heilmann Sørensen, FYAM-medlem

Majbrit Petri Christensen, suppleant *)Marie Zangenberg, FYAM-suppleant *)

*) angiver, at personen er på valg i år.

Se kandidaterne til valget.

Hvor mange skal vælges?

Der er 2 medlemmer på valg. Mindst 1 post skal besættes af en speciallæge, den anden kan besættes af alle stemmeberettigede.

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er. Suppleantposterne er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.