Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne

Udredning og behandling

Forord

Målgruppen for denne vejledning er læger og øvrigt personale, der er involveret i diagnostik, udredning, behandling og opfølgning af voksne (≥ 18 år) med dyspepsi og gastroøsofageal refluks. Vejledningen fokuserer på den del af udredning, behandling og opfølgning, der iværksættes og håndteres i almen praksis. Undersøgelser og behandlinger, der varetages i sekundærsektoren, beskrives kun kort.

Vejledningen er bygget op om klinisk relevante spørgsmål, der bl.a. stammer fra arbejdsgruppens undervisning af praktiserende læger. Svarene bygger på eksisterende viden fra originallitteratur samt publicerede nationale og internationale guidelines, der er gennemgået ud fra en almenmedicinsk synsvinkel af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen består af klinisk arbejdende læger med flere års forskningserfaring inden for emnet.

Formålet med denne DSAM-vejledning er at præsentere denne viden, så den let kan benyttes i en travl hverdag i almen praksis. Det har således været hensigten at gøre vejledningen så overskuelig og anvendelsesorienteret som muligt. 

Vejledningen foreligger nu i en opdateret 2. udgave (april 2021).

Vi håber, at vejledningen må blive et redskab til en systematisk prioritering af undersøgelse, behandling og opfølgning ud fra behandlingseffekt, omkostninger og risikovurderinger, og at dette kan ske i samråd mellem praktiserende læge og patient.