Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne

Udredning og behandling

Helicobacter pylori-diagnostik og -behandling

Hvordan undersøges for infektion med Helicobacter pylori?

Anbefalingens styrke

Evidensens kvalitet

Anbefaling

↑↑

++

Valg af test: Urea-breath-test eller fæces-antigentest er ligeværdige (høj sensitivitet/specificitet: 90-95 %).

↑↑

++

Forholdsregler forud for testen 23:

PPI pauseres optimalt i 14 dage, men som minimum i 7 dage før test.

Ingen systemisk antibiotika 4 uger før test.

Kontrol af Hp-eradikation tidligst 4 uger efter afsluttet eradikationsbehandling.

 Helicobacter pylori-test indgår i ”Hp-test-and-treat-strategien” som beskrevet ovenfor. Herudover er følgende faktorer vist at være relateret til øget risiko for Helicobacter pylori-infektion: Etnisk baggrund fra område med høj Helicobacter pylori-prævalens, lav uddannelse, lav socio-økonomisk baggrund, høj alder. Disse patientgrupper bør derfor også testes ved forekomst af dyspepsi.

Den europæiske guideline 23 anbefaler, at 1. grads slægtninge til patienter med ventrikelcancer testes for Helicobacter pylori pga. en øget risiko for sygdommen hos børn og søskende. Den øgede risiko synes primært medieret af Helicobacter pylori-infektion.

Herudover ser der ikke ud til at være effekt af at screene og behandle asymptomatiske personer for Helicobacter pylori-infektion 24.

Den praktiske håndtering af Helicobacter pylori-test vil variere mellem de geografiske områder. Vi anbefaler at orientere sig lokalt. Urea-breath-test og fæces-antigentest anses for ligeværdige.

Hvordan behandles for infektion med Helicobacter pylori?

Revision
 • Afsnit om andenvalgsbehandling er præciseret

Anbefalingens styrke

Evidensens kvalitet

Anbefaling

↑↑

↑↑

↑↑

 

++++

 

 

++++

 

 

++++

Behandlingsregime 26:

Førstevalgsbehandling: triple-kur i 7 dage med:

 • Clarithromycin (500 mg x 2) kombineret med:

 • Amoxicillin (1 g x 2) eller Metronidazol (500 mg x 2) og

 • PPI (standarddosis x 2).

Som andenvalgsbehandling eller ved behandlingssvigt kan man vælge (evt. via ambulatorie/speciallæge) 4-stof-kur med:

 • Bismuthsubsalicylat* (125 mg x 4)

 • Tetracyclin (250-500 mg x 4)

 • Metronidazol (250 mg x 4) samt

 • PPI (standarddosis x 2).

Eller man kan vælge fornyet triple-kur (14 dage) med ny antibiotikakombination:

 • Amoxicillin (1 g x 2) eller Tetracyclin (500 mg x 2) i kombination med

 • Metronidazol (500 mg x 2) samt

 • PPI (standarddosis x 2).

↑↑

↑↑

↑↑

+

++++

++

Kontrol efter eradikationsbehandling:

Eradikationsraten er ca. 80 %, så for at sikre en vellykket eradikation bør Helicobacter pylori-test tilbydes alle patienter, der har fået en eradikationskur.

Hos alle patienter, hvor recidiv vil være forbundet med høj risiko, primært patienter med ulcuskomplikation, er kontrol af behandlingseffekt essentiel.

Testen foretages tidligst 4 uger efter afsluttet behandling, da der ellers vil være forhøjet risiko for falsk negativ test.

* Bismuthsubsalicylat skal fremstilles magistrelt. Via FMK laves magistrel recept, Rp. Tbl. Bismuthsubsalicylat 125 mg, No. 56 stk., Ds. 125 mg x 4 dgl. i 14 dage. Mange sygehusambulatorier udleverer bismuth på denne indikation.

Patient-compliance er vigtig for at opnå en høj Helicobacter pylori-eradikationsrate. Bivirkninger er en væsentlig årsag til svigtende compliance. Det er vigtigt på forhånd at informere patienten om hyppige bivirkninger ved eradikationskuren: diarré, smagsforstyrrelser, kvalme og hovedpine. Metronidazol har en antabuslignende effekt.