Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne

Udredning og behandling

Patienter med symptomer på dyspepsi

Hvad er dyspepsi?

Dyspepsi omfatter en gruppe af symptomer, som antages at stamme fra den øvre mave-tarm-kanal. Kardinalsymptomet er smerter eller ubehag i epigastriet. Andre symptomer som tidlig mæthedsfornemmelse, halsbrand, kvalme, opkastning, oppustethed og alment ubehag optræder ofte samtidigt.

Hvordan skelnes mellem dyspepsi og gastroøsofageal refluks?

Ved gastroøsofageal refluks er halsbrand og/eller sure opstød dominerende. I praksis ses symptomerne ofte sammen. I denne vejledning beskrives udredning og behandling af patienter med dominerende halsbrand og/eller sure opstød i et særskilt afsnit om reflukssymptomer.

Dyspepsi i tal

Nøgletal  

Prævalens af dyspeptiske symptomer i befolkningen

25-40 % 

Antal patienter, der årligt indløser recept på protonpumpehæmmere (2019) 

610.755 

Årlige omkostninger i form af regionalt tilskud til protonpumpehæmmere (2019) 

74.189.000 kr. 

Andel af salget af protonpumpehæmmere i primærsektor, der sker på baggrund af recept (2019) 1. 

97 % 

Prævalens af Helicobacter pylori-infektion blandt dyspepsipatienter  

20-25 % 

Hvad kan årsagerne til dyspepsi være?

Dyspepsi kan være tegn på en organisk sygdom eller en funktionel lidelse. De hyppigste organiske årsager – ulcussygdom, erosiv reflukssygdom og cancer – er i mindre end halvdelen af tilfældene årsag til symptomerne 2. I over halvdelen af tilfældene kan en gastroskopi således ikke afdække årsagen til patientens symptomer.

Figur 1. Gastropiske diagnoser hos 612 uselekterede patienter med dyspepsi i almen praksis 2.

Det skal bemærkes, at datamaterialet bag figuren er fra 1990’erne. Der findes ikke nyere opgørelser baseret på almen praksis’ population. Blandt patienterne med normal gastroskopi vil der være nogle med non-erosiv reflukssygdom eller endoskopi-negativ reflukssygdom, mens resten vil have funktionel dyspepsi.

Andre årsager/differentialdiagnoser til dyspepsisymptomer

  • Medicinbivirkning, særligt ved NSAID og acetylsalicylsyre (ASA)

  • Galdevejslidelser

  • Pancreassygdom

  • Colon irritabile

  • Obstipation

  • Laktoseintolerans

  • Cøliaki

  • Diabetisk gastroparese

  • Myxødem

  • Kardielle lidelser.

Ved akut opståede smerter i epigastriet bør anden ætiologi altid overvejes. Det kan eksempelvis være vanskeligt at skelne akutte brystsmerter fra epigastrielle smerter.