Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne

Udredning og behandling

Kolofon

Dyspepsi og gastroøsofagealreflukssygdom hos voksne- udredning og behandling

Copyright © Dansk Selskab for Almen Praksis (DSAM), 20212. udgave, 1. oplag 2021ISBN (trykt): 978-87-91244-23-0ISBN (elektronisk): 978-87-91244-24-7

Arbejdsgruppens medlemmer Dorte Ejg Jarbøl, professor, praktiserende læge i Kerteminde, formand for arbejdsgruppenPeter Fentz Haastrup, FYAM, lektor, ph.d.Hans Christian Kjeldsen, ph.d., praktiserende læge i GrenåJane Møller Hansen, overlæge, ph.d., Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, OUH

SekretariatsbistandAnnette Gehrs, webmedarbejderSanne Bernard, sekretærAnette Sonne Nielsen, chefkonsulent

ForlagsredaktionBirgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelseJannerup Grafisk a/s

IllustrationerJannerup Grafisk a/s

TrykkeriJannerup Grafisk a/s

Denne vejledning kan bestilles hos:Månedsskrift for almen praksis (MPL), mpl@mpl.dkEn elektronisk udgave kan hentes på DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk