Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne

Udredning og behandling

Håndtering af patienten med funktionel dyspepsi

Hvad er funktionel dyspepsi?

Hos hovedparten af patienterne vil alle undersøgelser være normale. Nogle patienter med normal gastroskopi vil som primære symptomer have halsbrand og/eller sure opstød, der kan behandles som non-erosiv refluks. Patienter med negativ Helicobacter pylori-test og ingen brug af ASA/NSAID har med stor sandsynlighed funktionel dyspepsi.

Mere end halvdelen af patienterne har efter gastroskopi fortsat dyspepsisymptomer af ukendt årsag og har per definition funktionel dyspepsi.

Når diagnosen funktionel dyspepsi er stillet, bør det understreges for patienten, at denne tilstand, trods symptomer, ikke øger risikoen for alvorlig lidelse eller påvirker overlevelsen negativt 41,42.

Hvordan skal patienter med funktionel dyspepsi behandles?

Anbefalingens styrke

Evidensens kvalitet

Anbefaling

↑↑

+++

Grundig information om tilstandens godartede natur kan være den bedste behandling. 

↑↑

+++

Specifik farmakologisk behandling er kun marginalt bedre end placebo, og generelt ses et højt placeborespons blandt patienter med funktionel dyspepsi 43.

↑↑

+++

Helicobacter-eradikationsbehandling har en begrænset effekt (NNT: 12,5; CI: 10-20) 23.

↑↑

+++ 

Effekten af syrepumpehæmmere alene er beskeden for patienter med funktionel dyspepsi og har primært effekt ved samtidige reflukssymptomer (NNT: 10; CI: 8-16) 23,44.

++ 

Behandling med lavdosis TCA har primært effekt ved smerter (NNT på 6; CI: 4-18), men på grund af risikoen for bivirkninger (NNH: 21; CI: 9-597) er deres anvendelse begrænset 23,45.

↓↓

++

Hverken SSRI eller SNRI har vist effekt 23,41.

↑ 

++ 

Varierende former for psykoterapi har vist god effekt (NNT: 3; CI: 3-4*) 23.

Det er væsentligt at inddrage patientens egen sygdomsforståelse og forventning til udredning og behandling.

* Se mere i afsnittet Psykoterapi.

Hvad ved vi om effekten af farmakologisk behandling af funktionel dyspepsi?

Ved farmakologisk behandling af funktionel dyspepsi vil mange opleve bedring af symptomer udelukkende på grund af placeboeffekten 39.

Der er en signifikant, men lille effekt ved at gennemføre eradikationsbehandling hos den andel af Helicobacter-positive patienter, der har funktionel dyspepsi (NNT på 12,5). Effekten af syrepumpehæmmere alene er beskeden for patienter med funktionel dyspepsi, og der er primært effekt hos patienter med samtidige reflukssymptomer (NNT på 10). Der er ingen forskel på høj- eller lavdosis PPI 23,40.

Behandling med lavdosis TCA, f.eks. Imipramin 10-25 mg, viser ligeledes effekt hos patienter med funktionel dyspepsi (NNT på 6) 23, specielt hvis hovedsymptomet er smerter 46, men på grund af risikoen for bivirkninger (NNH 7-21) er deres anvendelse dog begrænset 23,41. Hverken SSRI eller SNRI har vist effekt i forhold til reduktion af symptomer 23,41

Hvad ved vi om effekten af non-farmakologisk behandling af funktionel dyspepsi?

En del små studier har antydet en vis effekt ved behandling med non-farmakologiske tiltag, men generelt har det været sværere at vise effekt, når studierne samles i større analyser.

Hverken manuel akupunktur eller elektroakupunktur blev fundet mere effektive eller mere sikre end andre behandlingsformer 47. Studiernes kvalitet og forskellighed gør det dog usikkert, om resultaterne har klinisk betydning, og det er ikke muligt at komme med egentlige anbefalinger.  

Psykoterapi

Kun få studier har undersøgt forskellige psykologiske terapiformer i forhold til bedring af symptomer hos personer med funktionel dyspepsi. Generelt har disse studier vist god effekt, når de blev sammenlignet med ingen behandling 23,48, med kognitiv terapi som den mest effektive terapiform (NNT på 3) 23. Et enkelt studie har vist, at psykoterapi i kombination med antisekretorisk medicin er bedre end medicin alene 49.

På grund af forskellighed i studiedesign og studiernes kvalitet må konklusionerne vedrørende psykoterapi alligevel tages med et vist forbehold på trods af den umiddelbart gode effekt. Behandlingen bør primært rettes mod personer med funktionel dyspepsi, der er specielt motiverede, evt. har andre psykologiske problemer, og hvor anden behandling har været forsøgt 23.