Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Evidensniveauer og anbefalingers styrke

Anbefaling

Evidensniveau

Vidensområde: Behandling/forebyggelse

 A

1a

Systematisk review eller metaanalyse af homogenerandomiserede kontrollerede forsøg

1b

Randomiserede kontrollerede forsøg

1c

Absolut effekt(fx insulin til type 1-diabetespatienter)

B

2a

Systematisk review af homogene kohortestudier

2b

Kohortestudie

2c

Databasestudier

3a

Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser

3b

Case-kontrol-undersøgelser

C

4

Opgørelser, kasuistikker

D

5

Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel

5

Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis

DS

DS

Diagnostiske studier

Formålet med at graduere evidens og anbefalingers styrke er at gøre det gennemskueligt for brugeren, hvad anbefalingerne i vejledningen bygger på. Ovenstående evidensniveauer og graduering af anbefalingernes styrke illustrerer de principper, der er benyttet til at graduere den tilgrundliggende viden, som denne vejledning bygger på.

Anbefalingens styrke er gradueret fra A (størst validitet) til D (mindst validitet). I vejledningen vil anbefalingens styrke være angivet til venstre i boksen. I vurderingen af den tilgrundliggende videns validitet må man holde sig for øje, at ikke al viden kan efterprøves ved randomiserede forsøg.

Kategorien  udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis’.

Diagnostiske studier er betegnet DS.