Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Pakkeforløb

Hvem henvises til pakkeforløb

Henvisning til et pakkeforløb sker, når en læge har begrundet mistanke om, at en person lider af hjertesvigt. Mistanken af- eller bekræftes med de indledende undersøgelser i pakkeforløbet. Patienten skal af henvisende læge orienteres om den begrundede mistanke om hjertesvigt eller hjerteklapsygdom ved henvisning til pakkeforløb, samt at den primære diagnostiske undersøgelse er ekkokardiografi, som foretages senest 7 hverdage efter, at henvisning er modtaget af kardiologisk afdeling eller praktiserende speciallæge i kardiologi. 

Hvis det ved udredningen viser sig, at der alligevel ikke er tale om hjertesvigt, bliver patienten ikke behandlet i et pakkeforløb.

Start på pakkeforløbet

Patienten kan have gennemgået en række undersøgelser hos praktiserende læge eller speciallæge. Et pakkeforløb begynder, når der er begrundet mistanke om hjertesvigt.

Der er begrundet mistanke om hjertesvigt, hvis patienten har mindst ét af nedenstående tre symptomer:

 • Uforklaret åndenød

 • Væskeophobning

 • Unormal træthed og nedsat funktionsniveau

− og hvor der fortsat er begrundet mistanke om hjertesvigt efter EKG, lungefunktionsundersøgelse og blodprøver.

Henvisningen bør indeholde

 • Anamnesen med angivelse af sværhedsgrad (NYHA-klasse)

 • Comorbiditet

 • Objektive undersøgelsesfund

 • Undersøgelsesresultater (Na+, K+, kreatinin)

 • Medicinstatus

 • Sagt til patienten

 • Patientens (mobil) telefonnummer.

Indledende undersøgelser

Forud for undersøgelserne informeres patienten om, hvordan undersøgelserne gennemføres.

Alle patienter henvist med mistanke om hjertesvigt skal have foretaget ekkokardiografi.

Derudover kan foretages en eller flere af følgende undersøgelser afhængigt af, hvilken årsag man formoder ligger til grund for symptomerne:

 • Røntgen af thorax

 • Hjerte-CT-scanning

 • SPECT-scanning, PET-scanning eller MR-scanning af hjerte og lunger

 • Koronararteriografi (KAG)

 • Ekkokardiografi foretaget gennem spiserøret (TEE).

Hvis diagnosen viser sig at være hjertesvigt, vil patienten blive informeret om mulige behandlingstilbud og tidspunkt for start på behandling.