Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Hjertesvigtklinikker

Hyppigheden af genindlæggelser efter hospitalisering med hjerteinsufficiens er 25-50 % inden for de følgende 6 måneder. De hyppigste årsager til genindlæggelse er især manglende compliance med hensyn til medicin og utilstrækkelig eller fejlagtig medicinsk behandling, men også iskæmiske episoder, arytmier og infektion.

Mange patienter er ikke optimalt behandlede med ACE-hæmmere og β-blokkere. Ofte er de underdoserede. Optitrering af medicinen hos ældre patienter − som ofte har multiorgandysfunktion − kan være kompliceret og tidskrævende. Fra slutningen af 1990’erne er der oprettet specialiserede hjertesvigtklinikker. Der findes lægestyrede hjertesvigtklinikker, sygeplejerskebaserede hjertesvigtklinikker og klinikker med multidisciplinær intervention i tilslutning til de fleste kardiologiske afdelinger. Klinikkerne hjælper de praktiserende læger med optitrering af ACE-hæmmere og β-blokkere til anerkendte måldoser.

Uddannelse af patienterne til egenomsorg bl.a. om vejning og dosering af diuretika er et andet mål. Endvidere rådgivning om bivirkning af medicin, om compliance og andre forhold af betydning. Klinikkerne tilbyder også deltagelse i træningsprogrammer. Behandlingen på hjertesvigtklinikker foregår som regel i samarbejde med praktiserende læger.