Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 20131. udgave, 1. oplag, 2013

ISBN (trykt version): 978-87-92462-79-4ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-80-0

ManuskriptNiels Heebøll-Nielsen, speciallæge i almen medicin, tidl. afdelingslæge i Institut for Rationel FarmakoterapiPreben Holme, speciallæge i almen medicin

Fra DSAM har medvirketPeter Torsten Sørensen, direktørTina Louise Olsen, konsulent

ForlagsredaktionBirgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelsePeter Dyrvig Grafisk Design

TrykkeriScanprint

Vejledningen kan bestilles hos Månedsskriftet for Praktisk Lægegerning, www.maanedsskriftet.dk eller tlf. 35 26 67 85,og den kan downloades på www.dsam.dk