Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Forord

Kronisk hjertesvigt eller hjerteinsufficiens er en alvorlig sygdom med en mortalitet på linje med mange af de alvorligste cancersygdomme.

Hjertesvigt findes hos 3-4 % af personer over 65 år. Omkring 5 % af alle indlæggelser på medicinske afdelinger har hjertesvigt. Hyppigheden af sygdommen tiltager med alderen, og med det stigende antal ældre i befolkningen vil sygdommen spille en stadig større rolle.

Moderne behandling af hjertesvigt medfører en betydelig reduceret mortalitet. Almen praksis spiller en vigtig rolle i opsporingen af personer, der kan få glæde af behandling. Patienter, som i praksis klager over dyspnø har ofte KOL, men ganske mange lider af både KOL og hjertesvigt, og mange kun af hjertesvigt. Disse personer skal findes og tilbydes behandling.

Mange patienter med hjertesvigt behandles på hjertesvigtklinikker efter principper, som denne vejledning beskriver, men mange kan med fordel behandles i almen praksis og i samarbejde med hjertesvigtklinikkerne. Det er arbejdsgruppens håb, at denne vejledning kan virke som inspiration til dette arbejde for praktiserende læger.

Arbejdsgruppen har ved udarbejdelsen af denne vejledning haft glæde af Dansk Cardiologisk Selskabs vejledning om hjerteinsufficiens fra 2007 og af den opdaterede vejledning om chronic heart failure fra National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Endvidere har vi ladet os inspirere af kapitlet om kronisk hjerteinsufficiens af Lars Køber og Søren Boesgaard i Medicinsk Kompendium 17. udgave samt af Hjertesvigt i klinisk praksis, Munksgaard 2009, af Per Hildebrandt og Finn Gustafsson. Litteratursøgning er foretaget i PubMed og Cochrane Library med søgeordene heart failure kombineret med specifikke søgeord fra de forskellige undergrupper.

Vejledningen er udarbejdet i 2009. Efter en årrække med optimisme omkring udviklingenaf nye farmakologiske behandlingstilbud er introduktionen af nye effektive farmaka stagneret. Denne vejledning er således i overensstemmelse med Dansk Cardiologisk Selskabs nationale behandlingsvejledning (NBV) om hjerteinsufficiens fra 2011. Vejledningen vil blive opdateret, når der kommer evidens for nye behandlingsformer.

Niels C Heebøll-NielsenPreben Holme