Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Symptomer

Hvad er symptomerne på kronisk systolisk hjerteinsufficiens?

DS

De vigtigste symptomer ved hjertesvigt er åndenød og træthed − specielt ved anstrengelse − samt væskeretention med perifere ødemer. Ved hjerteklapsygdom kan der ofte høres en mislyd ved hjertestetoskopi.

C

Deskriptivt klassificeres patienterne ifølge New York Heart Associations funktionsklasse (NYHA, tabel 1)8. Denne inddeling bruges vejledende, når indikationen skal stilles for de forskellige behandlingstiltag og giver desuden prognostisk information.

DS

Patienternes symptomer kan variere afhængigt af ekstra-kardiale forhold, farmakologisk behandling og progression af den tilgrundliggende sygdom. Der er ingen entydig sammenhæng mellem symptomer og venstre ventrikels pumpefunktion9,10.

C

Ændring af medicinering og diæt kan medføre bedring eller forværring af den funktionelle kapacitet, selv om hjertets funktion er uændret, men sværhedsgraden af symptomer kan fluktuere på konstant medicinering11.

DS

Andre uspecifikke symptomer er nykturi, anoreksi, oppustethed i abdomen, obstipation og cerebrale symptomer som konfusion, svimmelhed og nedsat hukommelse12,13.

TABEL 1. NYHA-klassifikationen

I

Ingen fysisk begrænsning. Almindelig fysisk aktivitet medfører ingen dyspnø, træthed eller palpitationer.

II

Let begrænsning i fysisk aktivitet. Ingen gener i hvile, men almindelig fysisk aktivitet (trappegang til 2. sal, græsplæneklipning, støvsugning, bære tungere indkøb) medfører nogen dyspnø, træthed og/eller palpitationer.

III

Udtalt begrænsning af fysisk aktivitet. Ingen gener i hvile, men lettere fysisk aktivitet (gang på flad vej, af- og påklædning, trappegang til 1. sal) medfører udtalte symptomer.

IV

Symptomer er til stede i hvile og øges ved enhver form for fysisk aktivitet.