Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Forkortelser

ACE-hæmmere

Angiotensine Converting Enzyme-hæmmer  

AKS

Akut koronarsyndrom  

BNP

Brain Natriuretic Peptide  

CRP

C-reaktivt protein  

CRT

Kardiel resynkroniserings terapi  

EF

Ejection fraction - uddrivningsfraktion  

ICD

Implanterbar Cardioverter Defibrillator  

KAG

Koronararteriografi  

KPLL

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium  

LVEF

Left ventricular ejection fraction– Venstre ventrikels uddrivningsfraktion  

MR-scanning

Magnet Resonans scanning  

NNT

Numbers needed to treat  

NT-proBNP

N-terminal pro B-type natriuretisk peptid  

NYHA

New York Heart Association’s funktionsklasse  

PET-scanning

Positron-emissions-tomografi  

SPECT-scanning

Single Positron Emissions Computer Tomografi  

SR

Sænkningsreaktion  

TSH

Thyreoidea Stimulerende Hormon