Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2017

KOL

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Evidensniveauer

Anbefalingerne er graderet ud fra GOLD's evidensniveauer A-D, hvor A og B repræsenterer RCT-dokumenteret evidens (hhv. veldokumenteret og begrænset), mens C og D er baseret på hhv. observationelle undersøgelser og subjektiv erfaring.

Beskrivelse af GOLD evidensniveauer

Evidens kategori

Kilder evidens

Definition

A

Randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelser (RCTs) der er veldokumenteret med stor mængde af data.

Evidens fra udkom af veldesignede RCT, som giver konsistente resultater hos den population, som rekommandationen er ment for.

Kategori A kræver et betydeligt antal af undersøgelser med betydeligt antal deltagere.

B

Randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelser (RCTs), der er veldokumenteret med begrænset mængde af data.

Evidens fra udkom som inkluderer et begrænset antal af deltagere samt posthoc- eller subgruppe-analyser af RCT eller metaanalyser af RCT, for hvem rekommandationen er ment for. Kategori B kræver få antal undersøgelser med få antal deltagere.

C

Observationelle undersøgelser.

Evidens fra udkom af ukontrollerede eller ikke randomiserede undersøgelser eller observationelle undersøgelser.

D

Vurdering baseret på konsensus eller subjektiv erfaring.

Anvendes i tilfælde hvor retningslinjerne anses for værdifulde, men den kliniske dokumentation, som adresserer emnet, anses for at være utilstrækkelig til at kunne placeres i de øvrige kategorier. En konsensusbeslutning baseret på klinisk erfaring eller subjektiv erfaring, og som ikke opfylder de ovenfor angivne kriterier.