Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2017

KOL

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

KOL

© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2017

1. udgave, 1. oplag, 2017

Vejledningen er udarbejdet af:

  • Jette Elbrønd, almen praktiserende læge. Ingen interessekonflikter.

  • Mogens Jakobsen, almen praktiserende læge. Ingen interessekonflikter.

  • Lill Moll Nielsen, speciallæge i almen medicin, tidl. praktiserende læge (formand for arbejdsgruppen). Ingen interessekonflikter.

  • Torgny Wilcke, overlæge, speciallæge i lungemedicin, foredragsholder.

Fra DSAM har sekretariatet medvirket.

Forlagsredaktion:Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse (laminerede ark):Peter Dyrvig Grafisk Design

Vignet:Billedkunstner Ole Bjørn Gundermann

Trykkeri:Scanprint