Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2017

KOL

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kvalitetssikring af opfølgning og behandling

Indikatorarbejdet

Indikatorer kan opdeles i resultatindikatorer, der skal måle på, om en patient får det bedre, og i procesindikatorer, der skal måle på gennemførsel af arbejdsgange. Arbejdet med indikatorer kaldes også for kvalitetsarbejde. En indikator skal være målbar, reproducerbar, enkel at måle og alment anerkendt af fagkundskaben.

De nationale indikatorer for KOL er udvalgt, så de dækker indsatsområder indenfor behandlingen af patienter med KOL, hvor det formodes, at en øget indsats vil kunne forbedre prognose og livskvalitet. Indikatorerne er udarbejdet i styregruppen for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) under Regionernes Kliniske Kvalitetprogram (RKKP). DSAM er repræsenteret i styregruppen.

Bemærk, at indikator 6 vedrørende inhalationsteknik er ny.

Figur 7: Indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i almen praksis (DrKOL)

Indikatorområde

Indikator

Type

Standard

Lungefunktion

1. Andel af KOL-patienter i almen praksis, som får målt og registreret FEV1 i % af forventet mindst én gang om året

Proces

Mindst 90 %

Ernæringtilstand

2. Andel af KOL-patienter i almen praksis, som får beregnet og registreret BMI mindst én gang om året

Proces

Mindst 90 %

Åndenød

3. Andel af KOL-patienter i almen praksis, som får beregnet og registreret åndenød med MRC-skalaen mindst én gang om året

Proces

Mindst 90 %

Rygning

4. Andel af KOL-patienter i almen praksis, som bliver forespurgt om og får registreret rygestatus mindst én gang om året

Proces

Mindst 90 %

KOL-rehabilitering

5. Andel af KOL-patienter i almen praksis med MRC-grad 3-5, som henvises til rehabilitering

Proces

Mindst 90 %

Inhalationsteknik

6. Andel af patienter behandlet med inhalationsmedicin, som får tjekket deres inhalationsteknik med de relevante inhalatorer mindst én gang om året

Proces

Mindst 90 %

 Diagnose- og inklusionskriterier samt data i relation til indikatorerne er beskrevet i Datadefinitioner for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Version 3.5.(OBS! Linket er ikke længere aktivt).

Tidligere blev de nationale indikatorer vedrørende KOL høstet fra praktiserende lægers journaler ved hjælp af Sentinel Datafangstsystemet og landet i DAMD-databasen. Herefter blev data overført til den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase DrKOL under RKKP. Grundet juridiske problemer blev Sentinel Datafangsten stoppet i efteråret 2014.

I henhold til lovgivningen er praktiserende læger forpligtet til at levere data til praksisrelevante landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) herunder DrKOL. Se Fakta om kliniske kvalitetsdatabaser.

PLO, DSAM og systemhusene arbejder i skrivende stund (januar 2017) på en ny type datafangst. Ideen er, at systemhusene – ud fra de data de allerede databehandler for de enkelte klinikker – vil høste de få lovpligtige indikatorer vedrørende KOL. Endnu kan alle systemhuse ikke lave denne interne datafangst, og det er endnu ikke afklaret med Danske Regioner, hvor og i hvilket format indikatorerne skal leveres.

Indikatorerne vil også blive brugt til at lave kvalitetsrapporter til brug for de enkelte klinikker i overensstemmelse med de mål for kvalitet, som er defineret for DrKOL, se figur 7.