Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2017

KOL

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Forkortelser og definitioner

ACOS

Astma COPD Overlap Syndrome

BMI

Indeks for vægt i forhold til højde, anvendt til at klassificere henholdsvis undervægt, normalvægt, overvægt og fedme. Vægt i kilo divideret med kvadratet på højden i meter (kg/m2)

BNP

Brain natriuretic peptide. (BNP test måler mængden af BNP-hormon i blodet, anvendes ved diagnostik af hjertesvigt)

CAT

COPD Assessment Test, valideret livskvalitetsskema

DAK-E

Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed

DrKOL

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen af personer over 30 år med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

FENO

(Fractional Exhaled Nitric Oxide ) kan måles i udåndingsluften (Eng: ç = eNO) mhp. at estimere graden af eosinofil luftvejsinflammation

FEV1

Det forcerede eksspiratoriske volumen i 1. sekund er det volumen, som eksspireres i det første sekund af en maksimal forceret eksspiration, som er påbegyndt efter en maksimal inspiration

FVC

Den forcerede vitalkapacitet er det maksimale volumen, som eksspireres under en forceret eksspiration påbegyndt efter en maksimal inspiration

HRCT

(High-Resolution Computed Tomography) af lungerne er en undersøgelse, der er velegnet til at påvise parenkymforandringer, fx emfysem, lungefibrose og interstitielle lungesygdomme samt bronchieektasier

ICPC

Den internationale diagnoseklassifikation for almen praksis

IPCRG

International Primary Care Respiratory Group

ICS

Inhaled corticosteroids (inhaleret kortikosteroid)

LABA

Long acting beta2-agonist (langtidsvirkende beta2-agonist)

LAMA

Long acting muscarine antagonist (langtidsvirkende anticholinergikum)

LFU

Lungefunktionsundersøgelse

Luftvejsobstruktion

Spirometrisk definition:FEV1/FVC < 70 % efter bronkodilatation

MRC-værdi

Medical Research Council dyspnø-skala som bruges til at bedømme sværhedsgraden af åndenød

NICE

National Institute for Health and Clinical Excellence

NIV

Non Invasiv Ventilation

NNT

Numbers Needed to Treat

PaCO2

Kuldioxid tensionen i arterielt blod

PaO2

Oxygentensionen i arterielt blod

Pakkeår

(Antal cigaretter pr. dag/20) x antal rygeår

PEF

Peak Expiratory Flow er den maksimale luftstrømningshastighed, som præsteres under en forceret eksspiration påbegyndt efter en maksimal inspiration

PEP

Positive Expiratory Pressure

Post-bronkodilatatorisk

Efter behandling med bronkodilaterende medicin

Provokationstest

Benyttes til diagnosticering af astma og vurdering af bronkial hyperreaktivitet. Ved metakolinprovokation er testen positiv, hvis FEV1 falder 20 % efter provokation, og en mannitoltest er positiv ved fald i FEV1 > 15 %. Løbetest er positiv, hvis der er mindst 20 % fald i FEV1 i op til 30 minutter efter 6 minutters løb

Pulsoximeter

Non-invasivt monitoreringsudstyr, der måler oxygenmætningen i kapillærblod i fingeren synkront med det perifere pulsslag. Ved denne metode opnås et udtryk for arteriel oxygen saturation (iltmætning). Værdien angives i %. Non-invasivt monitoreringsudstyr, der måler oxygenmætningen i kapillærblod i fingeren synkront med det perifere pulsslag. Ved denne metode opnås et udtryk for arteriel oxygen saturation (iltmætning). Værdien angives i %

RADS

Råd for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Reversibilitetstest med bronkodilatator

FEV1 og FVC måles før og 15 minutter efter inhalation af 4 doser SABA (terbutalin 0,5 mg/dosis eller salbutamol 0,2 mg/dosis)

Reversibilitetstest med steroid

FEV1 og FVC måles før og efter 14 dages indtagelse af tablet prednisolon 37,5 mg dagligt. Alternativt anvendes inhaleret budesonid 800 mkgr x 2 eller tilsvarende i 6 uger

SABA

Short acting beta2-agonist (korttidsvirkende beta2-agonist)

SaO2

Oxygen saturation i arterieblod (iltmætning). Kan måles med et pulsoximeter

SGRQ

St. George Respiratory Questionnaire, Valideret livskvalitetsskema