Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2017

KOL

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Metode og litteraturudvælgelse

Arbejdsgruppen har under arbejdet med opdatering af DSAM’s vejledning om KOL haft flere årlige møder og har valgt at basere anbefalingerne på gældende GOLD guidelines, Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease.

Den første GOLD-guideline blev publiceret i 2001 og er siden blevet fuldstændig revideret i 2006 og 2011. Herudover foretages årlige opdateringer af den seneste version. Den årlige opdatering foretages på baggrund af en bred PubMed-søgning med en standard søgestreng (se venligst goldcopd.com for yderligere detaljer). Søgningen foretages tre gange årligt.

Samtidig inviteres forfattere til at indsende peer-reviewede-artikler, som ikke er fundet ved søgningen. Det samlede resultat af søgningen forelægges for den videnskabelige komite, og hver reference gennemgås detaljeret og kritisk af mindst to medlemmer af komiteen.

Efterfølgende bliver hver publikation, der er bedømt relevant af mindst et medlem af komiteen, drøftet på et af komiteens halvårlige møder. Komiteen anbefaler herefter, hvorvidt en publikation skal inkluderes i rapporten, enten som støtte for gældende rekommandationer eller som grundlag for en ændring. En gang om året foretager bestyrelsen for GOLD en endelig gennemgang og godkender anbefalingerne fra den videnskabelige komite.

Tidligere har GOLD-samarbejdet været finansieret af NHLBI, WHO og en række lægemiddelvirksomheder, men fra 2014 har GOLD været selvfinansierende. Alle anbefalinger fra GOLD vedrørende lægemidler er baseret på den bedst tilgængelige evidens i publiceret litteratur og ikke på mærkningsdirektiver eller godkendelseskrav fra regulatoriske myndigheder. Der anbefales kun behandlinger, der er godkendt af mindst én regulatorisk myndighed.

GOLD guidelines er tænkt som et strategidokument og et redskab til sundhedsprofessionelle til at implementere effektive forløbsprogrammer baseret på forhåndenværende sundhedssystemer. Som sådan har GOLD opnået en global anerkendelse og anvendelse, og såvel internationale som nationale retningslinjer overalt i verden vedrørende KOL refererer grundlæggende til GOLD.

Anbefalinger for medicinsk behandling af KOL er baseret på GOLD 2016, Danske KOL-guidelines 2012, Dansk Lungemedicinsk Selskab 5, samt og Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 61.