Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Formål og strategi

Hvad er formålet med udredning og behandling af patienter med nedre urinvejssymptomer?

 • Lindring eller fjernelse af symptomer

 • Forbedring af livskvaliteten

 • Opsporing og henvisning af patienter med alvorlige sygdomme.

Hvad er den overordnede strategi ved udredning og behandling af patienter med nedre urinvejssymptomer?

 • Udredning og behandling bør tilpasses den enkelte patient med udgangspunkt i patientens egne ønsker. Der bør samtidig inddrages risikovurdering under hensyntagen til patientens alder og niveauet af risikofaktorer.

 • Udredning og behandling vil for langt de fl este patienters vedkommende kunne foregå i almen praksis (B).

 • Udredningen består af anamnese inklusive symptomscoringsskema, væske- og vandladningsskema, objektiv undersøgelse, urinundersøgelse og eventuelt blodprøver (√).

 • Udredningen i almen praksis har til formål at opdele patienterne i tre grupper:

  • Patienter uden et behandlingsbehov

  • Patienter med et behandlingsbehov, som kan håndteres i almen praksis

  • Patienter, der skal henvises til sekundærsektoren.

Behandlingen i almen praksis vil ofte bestå af en kombination af konservativ og farmakologisk behandling.

Patienter med alarmsymptomer (se side 13) bør henvises tidligst muligt