Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Mikroskopisk hæmaturi – urinstiks eller mikroskopi?

 • Urinstiks har høj negativ prædiktiv værdi (få falsk negative)

 • Urinstiks har lavere positiv prædiktiv værdi (nogle falsk positive)

 • Urinstiks er velegnede som screeningsinstrument ved korrekt brug, dvs. ved:

  • Friskladet urin

  • Fulgt brugsvejledning

 • Positiv stikshæmaturi bør umiddelbart efter følges op med fasekontrastmikroskopi, dvs. ved:

  • Friskladet urin på samme urin

  • Gennemsyn af 10 felter

  • ≥1 erytrocyt per 10 synsfelter ved 400 × forstørrelse.

På grund af regional variation henvises der til regionale vejledninger