Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

Udredning og behandling bør tilpasses den enkelte patient og bør tage udgangspunkt i patientens egne ønsker. Samtidig bør risikovurdering inddrages under hensyntagen til patientens alder og niveauet af risikofaktorer.

Første konsultation

Anamnesen søger at afklare patientens frygt, forestillinger og forventninger samt den medicinske forhistorie i relation til vandladningsproblemet.

Undersøgelsen af mænd består af udfyldelse af væske- og vandladningsskema og DAN-PSS-skema, urinundersøgelse, palpation af abdomen, rektaleksploration, serumkreatininbestemmelse, PSA-måling og måling af residualurin ved mistanke om blæretømningsproblemer.

Undersøgelsen af kvinder består af væske- og vandladningsskema, udfyldelse af ICIQ-skema, urinundersøgelse, GU og måling af residualurin ved mistanke om blæretømningsproblemer

Anden konsultation efter 2-3 uger

Med udgangspunkt i patientens symptomer, væske- og vandladningsskema, symptomscore og resultaterne af de gennemførte undersøgelser vil det være muligt at opdele patienterne i tre grupper:

 1. Patienter, hvis livskvalitet ikke er påvirket, og som alene bør informeres og vejledes.

 2. Patienter, hvis livskvalitet er påvirket, og som bør tilbydes behandling i almen praksis (watchfull waiting, livsstilsændring, bækkenbundstræning, vaginalvægte, blæretræning, vaginale hjælpemidler og/eller farmakologisk behandling).

 3. Patienter med alarmsymptomer eller -fund og patienter, som tilhører en særligt vanskelig gruppe, bør henvises til sekundær sektor (se bagsiden).

Tredje konsultation efter 3-6 måneder

Patienten spørges, hvilken effekt den valgte behandling har haft, og de udfyldte væskeog vandladningsskemaer samt symptomscoringsskemaer gennemgås. Ved manglende eller ikke-tilfredsstillende effekt overvejes en anden behandling eller henvisning til sekundær sektor.

Henvisning til sekundær sektor

Patienter med alarmsymptomer eller -fund bør henvises, hvis:

Mænd

 • Makroskopisk hæmaturi uden oplagt årsag (cystitis)

 • Mikroskopisk hæmaturi og vandladningsproblemer uden oplagt årsag (cystitis)

 • Symptomer udviklet over kort tid (1-2 måneder)

 • PSA-måling > 3,0 ng/ml (< 60 år), > 4,0 ng/ml (60-70 år), > 5,0 ng/ml (> 70 år) • Suspekt prostata ved rektaleksploration

 • Urinretention (måling af residualurin > 100 ml)

 • Nyrefunktionsnedsættelse.

Kvinder

 • Makroskopisk hæmaturi uden oplagt årsag (cystitis, menstruation)

 • Mikroskopisk hæmaturi og vandladningsproblemer uden oplagt årsag (cystitis, menstruation)

 • Blæretømningsbesvær eller urgeinkontinens udviklet over kort tid (1-2 måneder), hvor der ikke fi ndes infektion

 • Udfyldning i det lille bækken

 • Urinretention (måling af residualurin > 100 ml).

Patienter, som tilhører en særligt vanskelig gruppe, bør henvises hvis:

Mænd

 • Alder < 50 år

 • Kendte neurologiske lidelser

 • Brug af medicin med påvirkning af blære- og urethrafunktion, hvor seponering ikke er hensigtsmæssig

 • Inkontinens ledsaget af blæretømningsproblemer

 • Manglende eller ikke-tilfredsstillende behandlingseffekt eller forværring af symptomer

Kvinder

 • Tidligere operation eller strålebehandling af nedre urinveje

 • Brug af medicin med påvirkning af blære- og urethrafunktion, hvor seponering ikke er hensigtsmæssig

 • Inkontinens ledsaget af genital prolaps

 • Kendte neurologiske lidelser

 • Inkontinens ledsaget af blæretømningsproblemer

 • Manglende eller ikke-tilfredsstillende behandlingseffekt eller forværring af symptomer.