Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Prostata Specifi kt Antigen (PSA) – hvad kan PSA bruges til?

  • Alle mænd med vandladningsproblemer bør have målt PSA.

  • Screening for prostatacancer anbefales ikke.

  • Normal PSA udelukker ikke cancer.

  • Grænseværdier for PSA, hvor risikoen for prostatacancer er over 30%: > 3,0 ng/ml (< 60 år), > 4,0 ng/ml (60-70 år), > 5,0 ng/ml (> 70 år).

  • Ved normal rektaleksploration og PSA fra 4,1-10,0 ng/ml vil 25% have cancer.

  • Ved normal rektaleksploration og PSA > 10,0 ng/ml vil 50% have cancer.

  • »Falsk« for høj PSA ses ved benign prostatahypertrofi , infektion, urinretention, prostatamassage, kateter à demeure, efter prostatabiopsi og efter instrumentering af nedre urinveje.

  • »Falsk« for lav PSA ses ved behandling med 5-alfa-reduktasehæmmere (PSA skal da multipliceres med 2).

PSA er et enzym, som produceres af kirtelcellerne i prostata. PSA gør ejakulatet tyndtfl ydende. PSA’s største begrænsning er, at det er vævs- og ikke tumorspecifi kt, hvilket betyder, at PSA er forhøjet hos mange patienter med benign prostatahypertrofi . PSA stiger med alderen.

PSA-måling er ikke indiceret hos symptomfrie mænd med normalt resultat af rektaleksploration og uden arvelig disposition.

Inden der tages PSA, bør fordele og ulemper diskuteres med patienten. Patienten bør informeres om muligheden for falsk negative og falsk positive resultater samt om konsekvensen af for høj PSA.

Måling af PSA øger diagnoseraten betydeligt i forhold til rektaleksploration alene. Alle mænd med vandladningsproblemer bør derfor have målt PSA.