Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Litteraturliste

 1. Seim A, Sivertsen B, Eriksen BC, Hunskaar S. Treatment of urinary incontinence in women in general practice: observational study. BMJ 1996 Jun 8;312(7044):1459-62.

 2. O’Donnell M, Lose G, Sykes D, Voss S, Hunskaar S. Help-seeking behaviour and associated factors among women with urinary incontinence in France, Germany, Spain and the United Kingdom. Eur Urol 2005 Mar;47(3):385-92.

 3. Moller LA, Lose G, Jorgensen T. The prevalence and bothersomeness of lower urinary tract symptoms in women 40-60 years of age. Acta Obstet Gynecol Scand 2000 Apr;79(4):298-305

 4. Hunskaar S, Lose G, Sykes D, Voss S. The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries. BJU Int 2004 Feb;93(3):324-30.

 5. Hansen BL. Lower urinary tract symptoms (LUTS) and sexual function in both sexes. Eur Urol 2004 Aug;46(2):229-34.

 6. Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A. Incontinence.3rd International Consultation om Incontinence 2004. Health Publication Ltd. 2005.

 7. Mazhari R, Kimmel PL. Hematuria: an algorithmic approach to fi nding the cause. Cleve Clin J Med 2002 Nov;69(11):870, 872-4, 876.

 8. Hald T, Nordling J, Andersen JT, Bilde T, Meyhoff HH, Walter S. A patient weighted symptom score system in the evaluation of uncomplicated benign prostatic hyperplasia. Scand J Urol Nephrol Suppl 1991;138:59-62.

 9. Avery K, Donovan J, Peters TJ, Shaw C, Gotoh M, Abrams P. ICIQ: a brief and robust measure for evaluating the symptoms and impact of urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2004;23(4):322-30.

 10. Parkkinen A, Karjalainen E, Vartiainen M, Penttinen J. Physiotherapy for female stress uri-nary incontinence: individual therapy at the outpatient clinic versus home-based pelvic fl oor training: a 5-year follow-up study. Neurourol Urodyn 2004;23(7):643-8.

 11. Farmakoterapi ved urininkontinens og/eller blæretømningsbesvær. Rationel Farmakoterapi nr.4 . 2006. København, Institut for Rationel Farmakoterapi.