Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder

Arbejdsgruppens medlemmerBjarne Lühr Hansen (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet. Udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin. Gunnar Lose, professor, overlæge, dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetrik ved Glostrup Universitetshospital. Udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Søren Barton McNair, praktiserende læge. Udpeget af Dansk Selskab for Almen MedicinSteen Walter, professor, overlæge, dr.med., speciallæge i urologi ved Odense Universitetshospital. Udpeget af Dansk Urologisk Selskab.

SekretariatsbistandAnette Lindblad, projektkoordinator, sekretærJanus Laust Thomsen (lægelig konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger), lektor, ph.d., praktiserende læge.

Forsideillustration: Ole Bjørn GundermannSats: Lægeforeningens forlagTryk: Scanprint, Viby JOplag: 5.000

ISBN: 978-87-91244-12-4

Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

1. udgave, 1. oplag

© DSAM, 2009

Vejledningen og ekstra plastark kan købes hos Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 35 26 67 85, eller downloades fra DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk.Vandladningsskemaet, DAN-PSS og ICIQ kan udprintes fra DSAM’s hjemmeside.