DSAM Logo

Kvalitetsudvalget i DSAM har forfattet nogle lettilgængelige tekster til arbejdet med kvalitetsudvikling. Dokumenterne er tænkt som en overskuelig introduktion til de mest almindeligt brugte kvalitetsudviklingsredskaber. De er anvendelige både i klyngesammenhæng, men også til brug i egen praksis som "gør det selv-redskaber".

Artiklen ”Kvalitetsarbejde i almen praksis” er en indføring i projektarbejdets grundelementer. Der er eksempler med emner, brug af data og målepunkter. Det er en god idé at anvende en projektskabelon, og den vi har foreslået, kan justeres til eget brug.

Artiklen ”Anvendelse af kvalitetscirklen (PDSA-cirklen)” forklarer, hvordan forbedringsarbejde foregår i praksis. Der er også knyttet et eksempel til gennemgangen af kvalitetscirklen. Desuden er der et skema til opstart af processen, som kan printes.

Artiklen "Patientråd" giver input til, hvordan man får etableret et patientråd, hvilke forhold man skal være opmærksom på undervejs og giver også et eksempel på et kommissorium, som nemt kan tilpasses ens egne ideer om, hvordan det skal være. 

Artiklen ”Audit – en ”gør det selv-manual” til almen praksis” er en indføring i, hvordan praksis selv kan gennemføre en auditproces og fremstille et tilhørende auditskema efter en skabelon.

 

Andre dokumenter om kvalitetsudvikling

Nicolaisen A, Lauridsen GB, Jarbøl DE: Kvalitet i almen praksis – viden og værktøjer til at styrke kvaliteten af kræftforløb i almen praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, 2020. Rapporten er tilgængelig på dette link.

Rapporten kortlægger viden baseret på den tilgængelige videnskabelige litteratur og lokale erfaringer på praksisniveau eller regionalt niveau. Rapporten afdækker samtidig almen praksis’ rolle i kræftpatienters forløb samt hvilke tiltag i praksis, der øger kvaliteten i kræftforløb.