Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Sara Krabbes legat

Legatet uddeles i en eller flere portioner til fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf. Se §1 i DSAM's vedtæger.

Ansøgningens formålDet skal understreges, at formålet med ansøgningen skal have relevans for almen praksis for at komme i betragtning. Ansøgninger uden relevans for almen praksis vil blive afvist.

Med relevans for almen praksis forstås, at projektet omhandler udredning/behandling/diagnosticering i almen praksis eller på anden måde inkluderer patienter fra almen praksis. 

Rammebeløb og ansøgningsfrist 2023Der vil ikke blive udbetalt legater i 2023.