Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Regionsbestyrelser

I henhold til beslutning på DSAM’s generalforsamling 2006 er der i 2007 etableret fem nye decentrale enheder for selskabet benævnt Regionsbestyrelser. Medlemmerne af de fem regionsbestyrelser udgør samtidig selskabets repræsentantskab, der er selskabets højeste myndighed.

Antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen afhænger af regionens størrelse i henhold til følgende fordelingsnøgle:

 Nordjylland:

 4, heraf mindst 2 speciallæger i almen medicin

 Midtjylland:

 5, heraf mindst 3 speciallæger i almen medicin

 Syddanmark:

 5, heraf mindst 3 speciallæger i almen medicin

 Sjælland:

 4, heraf mindst 2 speciallæger i almen medicin

 Hovedstaden:

 7, heraf mindst 4 speciallæger i almen medicin

Mindst ét af regionsbestyrelsens medlemmer skal repræsentere FYAM, og det skal tilstræbes at inddrage personer inden for kerneområderne forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling.

Regionsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget med formand, næstformand, etc. Der skal udpeges en observatør til regionspraksisudvalget.

Se medlemmerne af regionsbestyrelserne her.

Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at afholde og afvikle valg til regionsbestyrelsen. Valg til regionsbestyrelserne skal være afsluttet senest 2 uger før selskabets ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde. Ved valg til regionsbestyrelsen skal der samtidig vælges to speciallæger i almen medicin og et FYAM-medlem som suppleanter til regionsbestyrelsen. Disse kan inddrages i regionsbestyrelsens arbejde og møder.

Regionsbestyrelserne skal regionalt og lokalt varetage DSAM’s interesser inden for kerneområderne forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling ved at initiere, støtte og koordinere aktiviteterne inden for disse områder.