Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Udvalg, interessegrupper og udpegninger

Udvalg under DSAM

DSAM har 5 stående udvalg, bestemt af vedtægterne: Forskningsudvalget, Videreuddanneselsesudvalget (VIA), Internationalt udvalg og Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM-udvalget). Det sidste stående udvalg, Det fælles Kvalitetsudviklingsudvalg sammen med PLO, er nedlagt, og erstattet af DSAM's eget Kvalitetsudvalg.

Af andre faste udvalg har vi Kursusudvalget under Videreuddannelsesudvalget og Multipraksisundersøgelsesudvalget (MPU).

Se medlemmer og kommissorier for disse udvalg på de underliggende sider.

Desuden er vi med i en række udvalg, som sekretariatsbetjenes af andre, fx PLO, PLO-E, forskningsenhederne og Fonden for Almen Praksis. Det er:

DSAM er medejer af Tidsskrift for Praktisk Lægegerning og sidder derigennem med i bestyrelsen for Månedsskrift for praktiserende læge (MPL) og Praktiserende lægers uddannelses- og udviklingsfond (PLU).

Interessegrupper

En interessegruppe under DSAM er en gruppe af interesserede læger, der beskæftiger sig med et almenmedicinsk emne, som udgør et væsentligt sundhedsproblem og/eller er væsentligt for fagets udvikling. Interessegrupperne er godkendt af DSAM's bestyrelse, og de støttes økonomisk af DSAM med et årligt rammebeløb. Se aftaleforhold for interessegrupper her.

For tiden har vi disse interessegrupper: Almenmedicinsk Ph.d.-Forum, Almenmedicinsk Seniorforskernetværk, Grøn Praksis, Plejehjemsmedicin, Studerendes Almenmedicinske Selskab (SAMS) og Vi giver mest til dem med størst behov og tager ansvar lokalt. Find mere information om interessegrupperne på de underliggende sider.

Udpegninger

DSAM bliver løbende bedt om at udpege repræsentanter til arbejds-, special- og faggrupper under Sundhedsstyrelsen, til patientforeninger osv. De typiske grupper og hvad det betyder at repræsentere DSAM, kan du læse mere om her og oversigt over de udpegede og udvalgene her.