Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

For dig, der er på vej ind eller er ny i specialet

PraksisPlus

PraksisPlus er en lettilgængelig interaktiv e-bog lavet som hjælp til uddannelseslægen, der er på vej til at nedsætte sig som praktiserende læge. Formålet er at lette denne overgang samt bistå med konkrete idéer til, hvordan man som nyuddannet speciallæge sikrer sig kontinuerlig faglig og personlig udvikling.

Bogen er primært tænkt som et effektivt støtteredskab de første fem år i egen praksis. Her finder du gode råd og løsninger på alle relevante praktiske problemstillinger, lige fra overvejelser om køb af praksis, til hvordan man opretholder fremtidig arbejdsglæde.

E-bogen er udarbejdet i et samarbejde mellem DSAM, FYAM og PLO.

Hurtig nedsættelse

Er du ved at afslutte din speciallægeuddannelse og ønsker at købe en praksis eller en del af praksis, skal du være opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning om speciallægeanerkendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed op til 6 måneder før, du afslutter speciallægeuddannelsen. Det vil sikre en hurtigere sagsbehandling i Styrelsen for Patientsikkerhed og lette processen for køb af praksis. Læs mere her.