Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Krav til tutorlæger

Kravene til godkendelse som tutorlæger i almen praksis

Den 1. januar 2013 indførtes nye krav vedrørende godkendelse af tutorlæger i almen praksis. Kravene gælder både for nystartede tutorlæger i almen praksis og for etablerede tutorlæger, som gerne vil fortsætte som tutorlæge. Baggrunden for de nye krav til tutorlæger er, at den nye målskrivelse og tutorkravene tilsammen skal sikre, at almen praksis fortsat giver kliniske basislæger og speciallæger i almen medicin en god uddannelse.

Hovedfokus i uddannelsen vil fortsat være den daglige supervision, og i tutorlægekravene er anført, at der skal afsættes "den fornødne tid til supervision". Det er vigtigt, at denne tid er beskyttet og fastsat på dagsprogrammet. Hvor lang tid den enkelte uddannelseslæge har behov for supervision kan variere. Men for de fleste uddannelseslæger, vil 30 minutter dagligt være passende. 

Du kan læse om kravene her:

Forventninger til tutorpraksis

Erfaringsmæssigt er følgende elementer betydningsfulde for at opnå et vellykket uddannelsesforløb:

 1. Faglige udfordringer for uddannelseslægen som matcher uddannelsesniveau.

 2. Anerkendelse af uddannelseslægens faglige ressourcer, som bør udnyttes i forbindelse med supervision, intern undervisning og praksisudvikling.

 3. Medinddragelse af uddannelseslægen i praksis’ sociale liv.

 4. Anerkendelse af uddannelseslægen som ligeværdig samarbejdspartner, såvel i arbejdstilrettelæggelse (herunder ferieplanlægning) som adgang til klinikpersonale og klinikudstyr.

I den samlede vurdering af praksis som tutorlægepraksis kan i øvrigt indgå:

 • Lokale forhold

 • Lokale samarbejdsrelationer

 • Klinikpersonale

 • Udstyrsniveau i praksis

 • Forskningsaktivitet

 • Undervisningsaktivitet

 • Fagpolitisk/administrativt arbejde

 • Efteruddannelsesaktivitet

 • Kvalitetsudviklingsarbejde (herunder ICPC-kodning).

Her kan du downloade kravene til tutorlæger i almen praksis.