Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Skemaer til vejledningssamtaler

Her finder du skemaer, som skal bruges i forbindelse med specialeuddannelsen.

Intro-samtale (pdf)Intro-samtale (Word)

Justeringssamtale (pdf)Justeringssamtale (Word)

Slutevalueringssamtale (pdf)Slutevalueringssamtale (word)

Fravær

Et uddannelsesforløb kan godkendes, når uddannelseslægen har opnået de givne kompetencer i de enkelte uddannelseselementer og når uddannelseslægen har haft et fravær på under 10 %. Fravær er fx sygdom, barns første sygedag og kursusdage, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. Ferie tæller ikke som fravær.

Skema: Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse (Word)