DSAM Logo

Her finder du skemaer, som skal bruges i forbindelse med specialeuddannelsen.

Intro-samtale (pdf)
Intro-samtale (Word)

Justerings-samtale (pdf)
Justerings-samtale (Word)

Slutevaluerings-samtale (pdf)
Slutevaluerings-samtale (word)

Fravær

Et uddannelsesforløb kan godkendes, når uddannelseslægen har opnået de givne kompetencer i de enkelte uddannelseselementer og når uddannelseslægen har haft et fravær på under 10 %. Fravær er fx sygdom, barns første sygedag og kursusdage, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. Ferie tæller ikke som fravær.

Skema: Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse