DSAM Logo

 - 104,5 KBKære tutorlæge

Det kan betale sig at investere i en god og struktureret introduktion.

Introduktionen er ofte uddannelseslægens første møde med praksis, og hvis introduktionen opleves positiv og fyldestgørende, påvirker det den samlede oplevelse af forløbet. En god introduktion og en positiv oplevelse af praksis’ arbejdsmiljø medfører større arbejdsglæde og øger hastigheden, hvormed den nye læge arbejder effektivt og selvstændigt. Det vil bidrage til at bane vejen for øget ansvarspåtagelse, at uddannelseslægen tager sig af flere patienter, og et bedre læringsmiljø – og nok også øget rekruttering til almen praksis. En god introduktion af nye læger er derfor af fælles interesse for både praksis og uddannelseslægen.

Her finder du forslag til:

  • Velkomstbrev til din uddannelseslæge:  (PDF) - (Word
  • Supplerende velkomstbrev til fase 3-læger: (PDF) - (Word)
  • Introduktionstjekliste inkl. eksempel på introduktionsprogram: (PDF) - (Word)

Materialet er lavet som inspiration for at gøre din/jeres introduktion let og god, og det kan med fordel tilrettes den enkelte praksis.