DSAM Logo

I tutorlægekravene står der følgénde:

Krav om deltagelse i tutorlægekurser/vejledningskurser

Tutorlægen skal forud for godkendelse som tutorlæge have gennemført tutorlægekursus. Herudover kræves der
kontinuerlig medicinsk pædagogisk uddannelse (tutorlægekurser min. hver 5. år, deltagelse i temamøder, vejledningskurser, informationsmøder afhængig af aktivitetsudbuddet i den enkelte region).  

 

Link og gode råd

Her kan du læse mere om tutorlægekursus i Videreuddannelsesregion Nord og Videreuddannelsesregion Syd. Oplysningerne til tutorlæger i Videreuddannelsesregion Øst er delt op i Region Hovedstaden og Region Sjælland.