DSAM Logo

I tutorlægekravene står der følgende:

Krav om udfærdigelse af eget uddannelsesprogram for alle uddannelseselementer

Hovedkravet er, at der foreligger godkendt uddannelsesprogram for alle uddannelseselementer (Klinisk basisuddannelse (KBU), Introduktionsstilling (I) samt Hoveduddannelse i almen medicin (fase 1, 2 og 3). Der findes standard uddannelsesprogrammer for alle tre stillingskategorier i de respektive regioner.

Tutorlægens opgave er at udforme en praksisbeskrivelse – og i denne praksisbeskrivelse skal der indgå en nøjere beskrivelse af uddannelsesforhold, her under arbejdstilrettelæggelse, uddannelsessamtaler, introduktion, supervision, undervisning og konferencer.  Denne praksisbeskrivelse indgår som et element i samtlige uddannelsesprogrammer for de forskellige stillingskategorier. Praksisbeskrivelsen revideres ved relevante ændringer.

De almen medicinske uddannelseskoordinatorer vejleder gerne, og praksisbeskrivelserne sendes til godkendelse hos disse. Herefter forefindes praksisbeskrivelserne på Videreuddannelsens hjemmeside i de respektive uddannelsesregioner(NORD – SYD - ØST)  

Links og gode råd

Her finder du uddannelsesprogrammerne for de tre videreuddannelsesregioner.

Her finder du uddannelsesprogram for introstilling og hoveduddannelsesstiillinger i Videreuddannelsesregion Øst

Her finder du uddannelsesprogrammerne for Videreuddannelsesregion Syd.

Her finder du uddannelsesprogrammerne for Videreuddannelsesregion Nord.

 

Her har du en oversigt over de almenmedicinske uddannelseskoordinatorer.